Bilgi Güvenliği Politikası

 

  • Toplam kalite hedefimiz doğrultusunda, ‘’Sürekli İyileştirme” anlayışı ile uyguladığımız Bilgi Güvenliği yönetim sisteminin (ISO 27001) gelişimini ve performanslarının daima iyileştirilmesi amacı ile, müşteri memnuniyetini sağlamayı, hizmetlerimizi etkileyen ulusal ve uluslararası regülasyon ve standartları ve diğer uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve sürekli en üst düzeyde tutmayı;
  • Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almayı, güvene dayalı bir iş birliği ve başarılı bir sürdürülebilirliği sağlamayı,
  • Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,
  • Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,
  • Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi taahhüt ediyoruz.

Genel Müdür

Hastanem Yanımda Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetimi