Aydınlatılmış Onam ve Ön Bilgilendirme Formu

Hastanem Yanımda web sitesi (www.hastanemyanimda.com) ve mobil platformları (IOS ve Android mobil uygulamaları) aracılığıyla online ve uzaktan tedavi danışmanlığı verilebilmesi için hastadan veya yasal olarak yetkilendirilmiş veli/vasisinden imzalanmış onam formu alınması şarttır. Bu form aynı zamanda hekim tarafından da imzalanarak Hastanem Yanımda web sitesi (www.hastanemyanimda.com) ve mobil platformları (IOS ve Android mobil uygulamaları) yönetimi ve bağlı bulunduğu Kurtuluş Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 53/9, 26090, Odunpazarı/Eskişehir adresinde mukim HASTANEM YANIMDA SAĞLIK HİZMETLERİ Anonim Şirketine teslim edilmektedir. Yukarıda verilen bilgilerin tarafınıza ait olduğunu ve onayladığınızı, verilerin paylaşımı ve saklanması noktasında açık rıza verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Verdiğiniz onay ile;

Şahsınıza veya velisi/vasisi olduğunuz kişiye verilen hizmete ilişkin; Hastanem Yanımda web sitesi (www.hastanemyanimda.com) ve mobil platformları (IOS ve Android mobil uygulamaları) aracılığıyla online danışmanlık bilgilendirme formu, ön onam formunu, uzaktan hizmet sözleşmesini ve KVKK aydınlatma metnini okumuş ve gerekli açıklamaların tarafınıza yapılmış olduğunu kabul etmektesiniz.

İşbu aydınlatılmış onam metnini kabul ederek, KVKK aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerinizin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve bunlarla sınırlı olarak, kaydedileceğini, işleneceği, fiziki ve dijital ortamlarda depolanacağını, yine aydınlatma metninde belirtilen kişi ve gruplara aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla aktarılacağını kabul etmektesiniz.

İşbu aydınlatılmış onam ve ön bilgilendirme formunu kabul ederek, onaylayarak, formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında tüm bu hususları okuduğunuza, anladığınıza ve kabul ettiğinize ilişkin açık rıza vermektesiniz.