Çocuk Enfeksiyon

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları bölümü mikropların insan vücudunda meydana getirdiği tüm hastalıklardan korunması, bulaşma yöntemleri, bulguları, tetkik, tedavi ve izleminde hizmet vermektedir. Çocukluklarda döküntülü hastalıklar, doğuştan gelen hastalıklar, kulak, boğaz, idrar yolu, barsak, deri, yumuşak doku, kulak ve beyin enfeksiyonları (menenjit) gibi mikrobik hastalıklarda yardım sağlar. Hepatit, Brusella gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takip sürecini yürütür. Çocukluk dönemi her türlü aşılama ve bağışık sistemi hakkında akla takılan soruları yanıtlamaktadır. Teletıp yöntemiyle kan ve mikrobiyolojik tahlillerin yorumlanması yapılır.

Bölümler