çocuk nöroloji doktoru , çocuk nöroloji doktorları

YORUMLAR

ÇOCUK NÖROLOJİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK NÖROLOJİ, doğumdan ergenlik döneminin sonuna kadar olan süreçteki sinir sistemi sağlığıyla ilgilenir. Gelişimi süren sinir sistemi, gebelik süresince, doğumda ya da doğumdan sonraki dönemde zarar görebilir. Bunun sonucunda ya da genetik geçişli hastalıklar nedeniyle serebral palsi, epilepsi, zihinsel gerilik, hareket bozuklukları, otizm, kas hastalıkları, omurilik ve periferik sinir hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir, çocuğun tüm yaşamı ve hatta yaşam süresi etkilenebilir.

Sinir sistemi hastalıkları çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Bunlar arasında nöbetler, dengesizlik, kas güçsüzlüğü, konuşma ve öğrenme güçlükleri ve baş ağrıları yer alabilir. Bazı durumlarda, bu belirtiler diğer sağlık sorunları ile ilişkilendirilebilir ve doğru tanı için çocuk nöroloji doktoru değerlendirmesi gerekebilir.

Çocuk nöroloji bölümü, epilepsi, serebral palsi, sinirsel ve kas ilgili gelişim geriliği, migren gibi yaygın nörolojik hastalıkların yanı sıra nadir görülen genetik nörolojik sendromlar gibi çeşitli durumlarla da ilgilenir. Çocuk nöroloji doktorları tedavi süreçlerinde multidisipliner bir yaklaşım benimserler ve rehabilitasyon, ilaç tedavisi ve diğer terapötik yöntemler kullanılabilirler. Rahatsızlıkların teşhisinde kan tahlilleri, kas biyopsisi, elektroensefalografi (EEG), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), sinir ileti hızı ölçümü (EMG/NCS) gibi çeşitli tanı yöntemlerini kullanırlar.

Görüntülü online çocuk nöroloji doktoru görüşmesi için uzman seçimi yapabilirsiniz…