kalp ve damar cerrahisi doktorları

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ, kardiyovasküler sistemdeki hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi ile ilgilenir. Bu alandaki uzmanlar, kalp ve damar cerrahları, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, anevrizma, damar tıkanıklıkları, kalp kapak hastalıkları ve varisler gibi damarsal yapılarla ilgili birçok kompleks durumun teşhis ve tedavisini yönetirler.

Kalp ve damar cerrahları kardiyoloji uzmanlarının tanıda kullandığı ekokardiyografi, anjiyografi, EKG gibi tanısal testlerle hastalıkların tespitini yapar, hastaların durumlarını değerlendirir ve tedavi planlarını oluştururlar. Ameliyat gerektiren durumlarda gelişmiş cerrahi teknikler ve minimal invaziv yöntemlerle de müdahalede bulunabilirler.

Kalp ve damar cerrahisi bölümü, erişkinlerde görülen kalp krizi, anjiyoplasti, kalp kapak replasmanı gibi ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra çocukluk döneminden itibaren kalp doğumsal anomalileri, damar tıkanıklıkları ve hipertansiyon gibi durumların cerrahi tedavisi ve operasyon sonrası izlemi ile de ilgilenir. Kalp hastalıkları genellikle ciddi sağlık riskleri oluşturabilir ve zamanında müdahale gerektirir. Kalp ve damar cerrahisi uzmanları bu sebeple hastaların sağlıklarını korumak ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak adına bilgilendirici yaklaşımlarda bulunarak oluşabilecek durumlara karşı önceden önlem aldırmış olurlar. Bu öneriler beslenme alışkanlıklarından hayat tarzına kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterebilir.

Görüntülü online kalp ve damar cerrahisi doktoru görüşmesi için uzman seçimi yapabilirsiniz…