Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Çocuk Gastroenteroloji bölümü; yenidoğan döneminden itibaren bebeklerde ve çocuklarda kabızlık, ishal, sindirim problemleri, gaz sancısı, karın ağrıları, ülseratif kolit, crohn hastalığı, beslenme bozuklukları, zayıflık nedenleri, vitamin eksiklikleri, gastroözafageal reflü, alerjik barsak hastalıkları, yabancı cisim aspirasyonu, karaciğer, safra hastalıkları ve sindirim sistemi kanamaları erken tanı ve tedavisi amacıyla hizmet vermektedir.

Bu kapsamda 0-18 yaş arası çocukların büyüme, gelişmesinin değerlendirilmesi, bebek ve çocuk beslenmesi gibi durumların takibi yapılmaktadır. Bu bölümde, fiziksel temas gerektirmeyen mide barsak hastalıkları teletıp yöntemiyle çözüme ulaştırıyor.