Çocuk Kardiyoloji

Çocuk Kardiyoloji Bölümünde anne karnından ergenlik sonuma kadar tüm kalp hastalıklarıyla ilgilenir. Doğuştan kalp hastalığı tanısı anne karnından çekilen fetal ekokardiyografi ile konmaktadır. Doğuştan kalp hastalığı nefes darlığı, bayılma, morarma, göğüs ağrısı, kilo alamama ve sık akciğer enfeksiyonu bulguları ile veya rutin muayenede stetoskopla duyulan kalpteki üfürüm ile tanı almaktadır. 

Çocuklarda sonradan oluşan (edinsel) kalp hastalığı olan ve ülkemizde sık karşılaşılan beta enfeksiyonu nedeniyle romatizmal kalp hastalığının tanı, tedavisi ve izlemiyle ilgilenmektedir. 

Kalp Ritim bozukluğu ise, kalbin dakikada düzenli olan atım sayısının düzensiz olarak gerçekleşmesidir. Çocukluk dönemi kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu nedenle kalp hastalıkları açısından öykü çok önemlidir. 

Teletıp yöntemiyle; kalp ve göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, çarpıntı, erken yorulma gibi şikayetlerin yanı sıra kalp elektrokardiyografisi (EKG), kalp grafisi (Telekardiyografi), kalp ultrasonografisi (Renkli Doppler Ekokardiyografi), kalp kateterizasyonu ve anjiyografisi gibi kardiyolojik tetkiklerin yorumlanması yapılır.

Bölümler