Enfeksiyon Hastalıkları

YORUMLAR

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları bölümü mikroorganizmaların (mikropların) insan vücudunda meydana getirdiği tüm hastalıklardan korunması, bulaşma yöntemleri, bulguları, tetkik, tedavi ve izleminde hizmet vermektedir. Kulak, boğaz, idrar yolu, barsak, deri, yumuşak doku, kulak ve beyin enfeksiyonları (menenjit) gibi mikrobik hastalıklarda yardım sağlar. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS, hepatit, Brusella gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takip sürecini yürütür. Erişkin aşılama ve bağışık sistemi hakkında akla takılan soruları yanıtlamaktadır. Teletıp yöntemiyle kan ve mikrobiyolojik tahlillerin yorumlanması yapılır.