Ergoterapi

ERGOTERAPİ ÇALIŞMA ALANLARI:

 

 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Yeni Doğan Ünitesi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Geriatri Rehabilitasyon
 • Ortopedi Rehabilitasyon
 • Romatoloji
 • Ergonomi
 • Danışmanlık
 • Okul Desteğinde Ergoterapi

 

Ergoterapistler her yaştan yetişkinler ve çocuklarla çok çeşitli koşullar altında çalışır; en yaygın olarak bir akıl sağlığı hastalığı, fiziksel veya öğrenme güçlüğü nedeniyle zorluk yaşayanlar. Sağlık kuruluşları, sosyal bakım hizmetleri, barınma, eğitim, gönüllü kuruluşlar veya bağımsız uygulayıcılar gibi çeşitli ortamlarda çalışabilirler.

 

PEDİATRİ ÇALIŞMA ALANLARI:

 

 • Otizm ve Spektrum Bozuklukları, Yaygın gelişimsel Bozukluğu
 • Down Sendromu
 • Mental Reterdasyon(Zihinsel Gelişim Problemleri)
 • Duyu Bütünleme Problemleri
 • Motor Hareket Bozuklukları(Kaba motor, ince motor)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite(DEHB)
 • Serebral Palsy(CP)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Prematüre / Yeni doğan
 • Okul Beceri Problemleri
 • Çocuklarda Davranış Problemleri
 • Kognitif(Bilişsel) Bozukluklar
 • Floortime ÇalışmalarıOrtopedik yaralanmalar veya sıkıntılar vb.
 • Travmatik yaralanmalar (beyin ve spinal cord)
 • Juvenile rheumatoid arthritis
 • Ameliyat sonrası rehabilitasyon
 • Yanıklar
 • Spina bifida
 • Travmatik ampütasyonlar
 • Kanser

 

Pediatrik Ergoterapi’deki Ana Amaç

Çocuğa maksimum bağımsızlığını kazandırabilmek için evde, okulda ve sosyal ortamlarda kullanabileceği Becerileri ve Davranışları öğretmektir.