Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü

Göğüs Hastalıkları bölümünde uzun süren öksürük, balgam çıkarma, nefes almada zorluk, özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı gibi şikayetlerin araştırıldığı ve tedavi edildiği bölümdür. Bu bölüm Astım, Bronşit, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), Akciğer Kanseri, Alerji, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnömotorax, Pulmoner Emboli hastalıkların tanı, tedavi ve izlem sürecini yönetir. Ayrıca Hastanem Yanımda ile akciğer röntgenin, kan tahlillerinin ve solunum fonksiyon testinin yorumlanıp değerlendirilmesi sağlanır.

Bölümler