Hakkında

20.07.1976 tarihinde Bayburt’ta doğdum. İlkokulu Bayburt’ta, ortaokulu İstanbul

Bakırköy Ortaokulu ve liseyi İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde tamamladım. İstanbul

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldum. Eylül 2001 döneminde

Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda

araştırma görevlisi olarak Uzmanlık eğitimime başladım. Uzmanlık eğitimimi 28.03.2007

tarihinde tamamladım.

Sağlık Bakanlığı’nın 12. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Haziran 2007

tarihinde Tokat Niksar Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği’nde göreve başladım. Eylül 2007

tarihinde eş durumu tayiniyle Ordu Boztepe Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetime devam

ettim. Ağustos 2008-Temmuz 2009 tarihleri arasında Kütahya Asker Hastanesinde tabip

yedek subay olarak askerlik hizmetimi yaptım. Devlet hizmeti yükümlülüğümü Eylül 2010

tarihinde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda

Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanarak göreve başladım. 2015 yılında girmiş olduğum

doçentlik sınavında başarılı olarak üniversite doçenti ünvanı aldım ve aynı yıl Atatürk

Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Doçentlik kadrosuna atandım. 2017

yılında Başarı Hastanesi’nde çalışmaya başladım ve halen bu hastanede çalışmaya devam

etmekteyim

Evli ve üç çocuk babasıyım.

Eğitim Geçmişi

 • Doç. Dr. Üroloji Atatürk Üniversitesi 2015-2017

 • Yrd. Doç. Dr. Üroloji Atatürk Üniversitesi 2010-2015

 • Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Üroloji Atatürk Üniversitesi 2001-2007

 • Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1994-2001

Çalışma Geçmişi

 • Doç. Dr. Başarı Hastanesi 2017-...

 • Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2017

 • Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2015

 • Yrd. Doç. Dr. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012

 • Yrd. Doç.Dr. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011

 • Uzman Dr. Ordu Boztepe Devlet Hastanesi 2009-2010

 • Hv. Tbp. Tğm. Kütahya Asker Hastanesi 2008-2009

 • Uzman Dr. Ordu Boztepe Devlet Hastanesi 2007-2008

 • Uzman Dr. Niksar Devlet Hastanesi 2007-2007

 • Araştırma Görevliliği Tıp Fakültesi / Atatürk Üniversitesi 2001-2007

Bölümler

 • Ürolojik kanserler

 • Taş hastalığı

 • Sertleşme bozuklukları

 • İnfertilite

Bilimsel Çalışmalar

 • Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri: 1. AH. Yılmaz, Prostat biopsilerinde periprostatik sinir bloğunda lidokain ve lidokain+bupivakain kombinasyonunun karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çift Kör Çalışma 2. M. Koç, Üreter taşları tedavisinde birincil tedavi olarak erken üreteroskopi: Randomize prospektif çalışma

 • Projelerde Yaptığı Görevler: 1. 2 cm den Küçük Böbrek Alt Pol Taşlarının Tedavisinde Fleksibıl Üreteroreskopi Ve Holmiyum Lazer Litotripsi, BAP, Araştırmacı, 2010-2012 2. Bening prostat Hiperplazinin Tedavisinde Bipolar Enerjinin Konvansiyonel Sistemle Karşılaştırılması, BAP, Araştırmacı, 2010-2012 3. Endotenyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmlerinin varikoselle ilişkisi ve bu polimorfizmlerin eNOS geni mRNA ekpresyonuna etkisi, BAP, Araştırmacı, 2011-2013 4. Çocukluk Yaş Grubu Böbrek Taşlarının İkincil Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi İle Retrograd İntrarenal cerrahinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma, BAP, Araştırmacı, 2013 5. Aliskiren'nin Sıçan Testislerinde Oluşturulan İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2014

 • Ödüller 1. Best Poster: Urological İnfections, European Association of Urology, " Our experiences of Fournier’s gangrene: 71 cases", 28 th Anuual Congress of the Europan Association of Urology, 15-19 March 2013, Milan, Italy. 2. En iyi bildiri: Türk Üroloji Derneği, “Üriner vajinal fistüllerde 20 yıllık deneyim: 44 hastanın retrospektif değerlendirilmesi" , 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 3. Prof.Dr. Alpay Kelami Ödülü, Türk Androloji Derneği, “Premenapozal kadınlarda dogom seklinin ve sayısının cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 2011

 • Editörlük The Eurasian Journal of Medicine (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Aves yayıncılık (2014-2017)

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1: T. Ziypak, Z. Halici, E. Alkan3, E. Akpinar, B. Polat, S. Adanur, E. Cadirci, I. Ferah, Y. Bayir, E. Karakus, T. Mercantepe “Renoprotective effect of aliskiren on renal ischemia/reperfusion injury in rats: electron microscopy and molecular study.” Ren Fail. 2015 Mar;37(2):343-54. doi: 10.3109/0886022X.2014.991327. Epub 2014 Dec 19 A2: H. Un, Y. Bayir, Z. Halici, E. Akpinar, E. Karakus, A. Oral, T. Ziypak, J. Selli. The effects of RAAS inhibition in rate limiting step by Aliskiren on testicular torsion injury in rats. J Urol. 2015 Apr 4. doi: 10.1016/j.juro.2015.03.117. [Epub ahead of print] A3: T. Yapanoglu, S. Adanur, T. Ziypak, A. Arslan, CS. Kunak, HH. Alp, B. Suleyman. The Comparison of Resveratrol and N-Acetylcysteine on the Oxidative Kidney Damage Caused by High Dose Paracetamol. Latin American Journal of Pharmacy. 2015 34(5):1-7 A4. S. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, H. Kocakgol, M. Aksoy, T. Yapanoglu, O. Polat, Y. Aksoy. Extracorporeal shockwave lithotripsy under sedoanalgesia for treatment of kidney stones in infants: a single-center experience with 102 cases. Int Urol Nephrol. 2014 Nov;46(11):2095-101. doi: 10.1007/s11255-014-0788-9. A5. T. Ziypak, S. Adanur, A. Tepeler, MR. Erdem, M. Akcay, A. Armagan, İ. Ozbey, O. Polat. Endoscopic Guided Additional Access for Staghorn Calculi. Journal of Endourology. 2014 Oct;28(10):1192-6. doi: 10.1089/end.2014.0189. A6. OF. Bozkurt, A. Tepeler, B. Sninsky, E. Ozyuvali, T. Ziypak, G. Atis, M. Daggulli, B. Resorlu, T. Caskurlu, A. Unsal. Flexible Ureterorenoscopy for the Treatment of Kidney Stone Within Pelvic Ectopic Kidney. Urology. 2014 Dec;84(6): 1285-9. Doi:10.1016/j.urology.2014.07.041 A7. S. Adanur, T. Ziypak, T. Yapanoglu, O. Polat. What should be the ideal time interval between repeated extracorporeal shock wave lithotripsy sessions for renal stone treatment? Urolithiasis. 2014 Oct;42(5):471. doi: 10.1007/s00240-014-0685-9. A8. MN. Bodakci, M. Daggülli, AA. Sancaktutar, H. Söylemez, NK. Hatipoglu, MM. Utangaç, N. Penbegül, T. Ziypak, Y. Bozkurt. Minipercutaneous nephrolithotomy in infants: a singlecenter experience in an endemic region in Turkey. Urolithiasis. 2014 Oct; 42(5), 427-433., Doi: 10.1007/s00240-014-0677-9. A9. T. Ziypak, S. Adanur, F. Ozkaya, M. Calık, O. Polat, Y. Aksoy, İ. Ozbey. Primary vesical actinomycosis in a 23-year-old man. Case Rep Urol. 2014;2014:691360. doi: 10.1155/2014/691360. A10. AA. Sancaktutar, Y. Bozkurt, H. Onder, H. Soylemez, M. Atar, N. Penbegul, T. Ziypak, G. Tekbas, A. Tepeler. A New Practical Model of Testes Shield: The Effectiveness During Abdominopelvic Computed Tomography. Journal of Andrology. 2012 33(5), 984-989, Doi: 10.2164 /jandrol.111.015560 A11. S. Adanur, E. Koc, T. Ziypak, T. Yapanoglu, O. Polat. Giant isolated renal cyst hydatid: From diagnosis to treatment. Arch Ital Urol Androl. 2014 Jun 30;86(2):144-5. doi: 104081/aiua.2014.2.144. A12. M. Koplay, M. Kantarci, F. Güven, Y. Aksoy, F. Taser, T. Ziypak, S. Eren, A. Levent, SS. Atamanalp. Diagnostic Efficiency of Multidetector Computed Tomography With Multiplanar Reformatted Imaging and Virtual Cystoscopy in the Assessment of Bladder Tumors After Transurethral Resection. Journal of Computer Assisted Tomography. 2010 34(1), 121-126, Doi: 10.1097/RCT.0b013e3181b728ae. A13. A. Albayrak, Y. Bayir, Z. Halici, E. Karakus, A. Oral, MS. Keles, S. Colak, T. Zipak, E. Dorman, K. Uludag, N. Yayla, E. Gulcan. The Biochemical and Histopathological Investigation of Amlodipine in Ethylene Glycol-Induced Urolithiasis Rat Model. Renal Failure, 2013 35(1), 126-131, Doi:10.3109/0886022X.2012.731999. A14. Y. Aksoy, T. Ziypak, T. Yapanoglu. Comparison of the effectiveness and safety of MPL 9000 and Lithostar Modularis shockwave lithotriptors: treatment results of 263 children. Urological Research, 2009 37(2), 111-116, Doi: 10.1007/s00240-009-0181-9. A15. AA. Sancaktutar, S. Adanur, B. Reşorlu, A. Tepeler, T. Ziypak, H. Söylemez, M. Atar, Y. Bozkurt, N. Penbegül, A. Tüfek, S. Yavuz. The Forgotten Ureteral Stent in Children: From Diagnosis to Treatment. The Journal of Urology. 2013 Mar;189(3):1054-60. doi: 10.1016/j.juro.2012.09.089. A16. S. Adanur, HR. Aydin, F. Ozkaya, T. Ziypak, O. Polat. Holmium Laser Lithotripsy with Semi-Rigid Ureteroscopy: A First-Choice Treatment for Impacted Ureteral Stones in Children? Med Sci Monit. 2014 Nov 21;20,2373-9. doi: 10,12659/MSM.891173. A17. M. Keles, B. Al, K. Gumustekin, B. Demircan, I. Ozbey, M. Akyuz, A. Yilmaz, E. Demir, A. Uyanik, T. Ziypak, S. Taysi. Antioxidative status and lipid peroxidation in kidney tissue of rats fed with vitamin B(6)-deficient diet. Renal Failure, 2010 32(5), 618-622, Doi: 10.3109/0886022X.2010.481737. A18. N. Dincel, B. Resorlu, A. Unsal, A. Tepeler, MS. Silay, A. Armağan, A. Diri, AA. Sancaktutar, T. Ziypak, S. Mir. Are small residual stone fragments really insignificant in children? Journal of Pediatric Surgery, 2013. 48(4), 840-844, Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.07.061. A19. T. Yapanoglu, Y. Aksoy, N. Gursan, I. Ozbey, T. Ziypak, M. Çalik. Antiapoptotic effects of dehydroepiandrosterone on testicular torsion/detorsion in rats. Andrologia. 2008 40(1), 38-43, Doi:10.1111/j.1439-0272.2008.00806.x. A20. S. Adanur, T. Ziypak, AA. Sancaktutar, A. Tepeler, B. Reşorlu, H. Söylemez, M. Daggülli, İ. Ozbey, A. Unsal. Percutaneous nephrolithotomy for the treatment of radiolucent renal stones in children: is it different opaque stone treatment? Urolithiasis. 2014 Feb;42(1):81-6. doi: 101007/s00240-013-0610-7. A21. A. Toker, T. Ziypak, E. Orsal, E. Laloglu, F. Bedir, Y. Aksoy. Is Urinary Kidney Injury Molecule-1 a Noninvasive Marker for Renal Scarring in Children With Vesicoureteral Reflux?. Urology, 2013. 81(1), 168-172, Doi: 10.1016/j.urology.2012.09.004. A22. T. Ziypak, S. Adanur. How safe is bladder urine culture for the management of percutaneous procedures? Urolithiasis. 2014 Aug;42(4):369. doi: 10.1007/s00240-014- 0661-4. A23. B. Resorlu, A. Unsal, T. Ziypak, A. Diri, G. Atis, S. Guven, AA. Sancaktutar, A. Tepeler, OF. Bozkurt, D. Oztuna. Comparison of retrograde intrarenal surgery, shockwave lithotripsy, and percutaneous nephrolithotomy for treatment of medium-sized radiolucent renal stones. World Journal of Urology. 2013 31(6), 1581-1586., Doi: 10.1007/s00345-012- 0991-1. A24. S. Adanur, E. Keskin, T. Ziypak, E. Koc, E. Demirci, T. Yapanoglu, İ. Ozbey, O. Polat. Renal epithelioid angiomyolipoma mimicking urothelial carcinoma of the upper urinary tract. Arch Ital Urol Androl. 2014 Sep 30;86(3):235-236. doi: 104081/aiua.2014.3.235. A25. AA. Sancaktutar, Y. Bozkurt, H. Söylemez, T. Ziypak. Letter to the editor regarding the article “Experience on semirigid ureteroscopy and pneumatic lithotripsy in children at a single center”. World Journal of Urology. 2013 31(5), 1317-1318, Doi: 10.1007/s00345- 0120858-5. A26. H. Aksoy, Y. Aksoy, H. Turhan, S. Keleş, T. Ziypak, I. Özbey. The effect of shock wave lithotripsy on nitric oxide and malondialdehyde levels in plasma and urine samples. Cell Biochemistry and Function, 2007 25(5), 533-536, Doi: 10.1002/cbf.1349. A27. I Ozbey, Y. Aksoy, T. Ziypak, T. Yapanoglu, O. Polat, M. Aksoy. Shock wave lithotripsy is effective and safe for distal ureteral calculi in children. Urological Research 2007 35(5), 237-241., Doi: 10.1007/s00240-007-0108-2. A28. AA. Sancaktutar, S. Adanur, T. Ziypak, NK. Hatipoglu, MN. Bodakcı, H. Soylemez, İ. Ozbey. Micropercutaneous Nephrolithotomy in the Management of Bilateral Renal Stones in a 7-Month-Old Infant: The Youngest Case in the Literature. Urol Int. 2014 Aug 14. [Epub ahead of print] A29. S. Adanur, T. Ziypak. The impact of pelvicalyceal anatomy in treatment with shock wave lithotripsy and flexible ureterorenoscopy of lower pole renal stones. Urolithiasis. 2014 Aug;42(4):373. doi: 101007/s00240-014-0669-9. A30. T. Ziypak, S. Adanur, T. Yapanoglu. Tricks for tract dilation study. Urolithiasis. 2014 Aug;42(4):359. doi: 101007/s00240-014-0668-x. A31. S. Adanur, HR. Aydın, T. Ziypak, E. Koç, T. Yapanoğlu, İ. Ozbey İ, O. Polat. Effects of prostatectomy in patients with elevated serum prostate specific antigen levels and Lower Urinary Tract Symptoms: A Prospective Study. Eastern Journal of Medicine. 2014 19; 141- 145. A32. S. Adanur, E. Keskin, E. Demirci, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, İ. Ozbey. Primary Renal Pleomorphic Undifferentiated Sarcoma. European Journal of General Medicine. 2014 Suppl 1: 66-68. doi: 10.5197/sabad.1.11. 37. A33. S. Adanur, T. Ziypak, F. Bedir, T. Yapanoglu, HR. Aydın, M. Yılmaz, M. Aksoy, İ. Ozbey. Ureteroscopy and holmium laser lithotripsy: Is this procedure safe in pregnant women with ureteral stones at different locations? Arch Ital Urol Androl. 2014 Jun 30;86(2):86-9. doi: 10.4081/aiua.2014.2.86. A34. Yilmaz AH, Ziypak E, Ziypak T, Aksoy M, Adanur S, Kocakgol H, Demirdogen SO, Polat O. Comparison of the Effect of Lidocaine versus a Lidocaine-Bupivacaine Combination in a Periprostatic Nerve Block Undergoing Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Curr Urol. 2016 Oct;9(3):153-158. Epub 2016 Sep 20. A35. Ozkaya F, Keskin E, Yapanoglu T, Adanur S, Ziypak T, Altay MS, Aksoy Y Posterior Urethral Polyp: First Holmium-YAG Laser Ablation on a 3-Month-Old Infant. J Endourol Case Rep. 2016 Apr 1;2(1):90-2. doi: 10.1089/cren.2016.0037. eCollection 2016. A36. Karabulut I, Keskin E, Bedir F, Yilmazel FK, Ziypak T, Doluoglu OG, Resorlu B, Germiyanoglu C. Rigid Ureteroscope Aided Insertion of Ureteral Access Sheath in Retrograde Intrarenal Surgery. Urology. 2016 May;91:222-5. doi: 10.1016/j.urology.2016.02.028. Epub 2016 Feb 24. A37. Kahraman CY, Tasdemir S, Sahin I, Marzioglu Ozdemir E, Yaralı O, Ziypak T, Adanur S, Kahraman M, Tatar A. The Relationship Between Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene (NOS3) Polymorphisms, NOS3 Expression, and Varicocele. Genet Test Mol Biomarkers. 2016 Apr;20(4):191-6. doi: 10.1089/gtmb.2015.0294. Epub 2016 Feb 11. A38. Un H, Bayir Y, Halici Z, Akpinar E, Karakus E, Oral A, Ziypak T, Selli J. The Effects of RAAS Inhibition in Rate Limiting Step by Aliskiren on Testicular Torsion Injury in Rats. J Urol. 2015 Sep;194(3):828-33. doi: 10.1016/j.juro.2015.03.117. Epub 2015 Apr 4

 • B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. T. Ziypak, S. Adanur, T. Yapanoglu, E. Keskin, Y. Aksoy, G. Okyar. Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of pediatric urolithiasis: outcome of 400 renoureteral units at a single institution with two lithotriptor. J Endourol 2012; 26(1): A347-A348, 30th World Congress Of Endourology & Swl, 4-8 September, İstanbul, Turkey. B2. V. Tugcu, A. Bitkin, E. Sonmezay, T. Ziypak, AI. Tasci. Three-dimensional surgery: laparoscopic pyeloplasty. J Endourol 2012; 26(1): A522-A522, 30th World Congress Of Endourology & Swl, 4-8 September, İstanbul, Turkey. B3. AA. Sancaktutar, M. Atar, Y. Bozkurt, N. Penbegül, H. Söylemez, A. Tepeler, T. Ziypak. A new model of testes shield for protect from radiation exposure suitable forendourological interventions. 26 th Anuual Congress of the Europan Association of Urology 2011). (Sözlü Bildiri) B4. T. Ziypak, AH. Yılmaz, F. Ozkaya, M. Aksoy, Y. Aksoy. Effectiveness of valve ablation with holmium laser ablationin the management of posterior urethral valve Eur Urol Suppl 2013;12;e1238 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B5. S. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, H. Kocakgol, F. Ozkaya, M. Aksoy, T. Yapanoglu, Y. Aksoy. ESWL in the management of renal stones in infants. Eur Urol Suppl 2013;12;e1355. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece B6 S. Adanur, T. Ziypak, EG. Ozbey, F. Ozkaya, T. Yapanoğlu, İ. Ozbey. Priapism: Our 25-year-old experiences Eur Urol Suppl 2013;12;e1125 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B7. S. Adanur, T. Ziypak, F. Ozkaya, M. Koç, T. Yapanoğlu, O. Polat, A. Demirel. Gunshot wounds of lower urinary tract: 36 cases experience Eur Urol Suppl 2013;12;e1186 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B8. T. Ziypak, S. Adanur, A. Uluturk, F. Ozkaya, O. Polat. Saturation biopsy does not increase cancer detection rate after large schema initial biopsy in atypical small acinar proliferation and high grade prostatic intraepithelial neoplasia: The results of the prospective randomised double blind trial. Eur Urol Suppl 2013;12;e1301. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B9. T. Ziypak, S. Adanur, E. Keskin, Y. Aksoy, İ. Ozbey. Diagnosis of false penile fracture: An algorithm. J Sex Med 20 14; 11(suppl 1):54-81 16th ESSM 2014 29 January - 1 February 2014, Istanbul, Turkey. B10. S. Adanur, T. Ziypak, F. Ozkaya, O. Turangezli, T. Yapanoglu, İ. Ozbey, O. Polat. Effectiveness of holmium laser lithotripsy for the treatment of impacted urether stones at different localisations Eur Urol Suppl 2013;12;e1328 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B11. S. Adanur, T. Ziypak, NK. Hatipoglu, AA. Sancaktutar, F. Ozkaya, İ. Ozbey. Effectiveness of RIRS in the management of renal stones in patients with renal anomalies and spinal deformities. Eur Urol Suppl 2013;12;e1269. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B12. S. Adanur, T. Ziypak, F. Ozkaya, F. Bedir, T. Yapanoğlu, İ. Ozbey. Forgotten /encrusted DJ stents: A single center experiences ın 37 cases Eur Urol Suppl 2013;12;e1248 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B13. T. Ziypak, S. Adanur, F. Ozkaya, T. Yapanoglu, G. Okyar. Our experiences of Fournier’s gangrene: 71 cases. Eur Urol Suppl 2013;12;e616, 28 th Anuual Congress of the Europan Association of Urology, 15-19 March 2013, Milan, Italy. B14. S. Adanur, T. Ziypak, F. Ozkaya, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, İ. Ozbey, O. Polat. Nonendoscopic, iatrogenic bladder injuries: Our experiences in 42 cases Eur Urol Suppl 2013;12;e1175 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B15. T. Ziypak, S. Adanur, F. Ozkaya, O. Polat, Y. Aksoy, İ. Ozbey. Primary vesical actinomycosis mimicking bladder carcinoma Eur Urol Suppl 2013;12;e1183 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B16. S. Adanur, T. Ziypak, E. Koç, F. Ozkaya, T. Yapanoğlu, O. Polat, G. Okyar. Renal angiomyolipoma causing retroperitoneal hemorrhage(wunderlich syndrome): Presentation of our clinical experiences Eur Urol Suppl 2013;12;e1365 EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece. B17. AA. Sancaktutar, S. Adanur, B. Resorlu, A. Tepeler, T. Ziypak, M. Atar, Y. Bozkurt, N. Penbegul, MN. Bodakci, NK. Hatipoglu, H. Soylemez, K. Yildirim. Endourologic management of pediatric forgotten stents: 22 patıents from 4 clinics. J Endourol 2012; 26(1): A112-A113, 30th World Congress Of Endourology & Swl, 4-8 September, Istanbul, Turkey. B18. S. Adanur, T. Ziypak, FK. Yilmazel, T. Yapanoglu, Y. Aksoy. Endoscopic therapy in vesicoureteral reflux: our 11-years of experiences. J Endourol 2012; 26(1): A401, 30th World Congress Of Endourology & Swl, 4-8 September, Istanbul, Turkey. B19. S. Adanur, T. Ziypak, F. Bedir, İ. Ozbey, O. Polat. Effectiveness and safety of semirigid ureterorenoscopy in pregnant women. J Endourol 2012; 26(1): A374-A374, 30th World Congress Of Endourology & Swl, 4-8 September, Istanbul, Turkey. B20. H. Kocaturk, S. Adanur, T. Ziypak, C. Gundogdu, Y. Aksoy, G. Okyar. Distribution of androgen, and estrogen receptors in foreskins of children with or without hypospadias. Eur Urol Suppl 2013;12;e417, 28 th Anuual Congress of the Europan Association of Urology, 15- 19 March 2013, Milan, Italy. B21. AA. Sancaktutar, Y. Bozkurt, H. Onder, H. Soylemez, M. Atar, N. Penbegul, T. Ziypak, G. Tekbas, A. Tepeler. (2012). A new practıcal model of testes shıeld: the effectıveness durıng abdomınopelvıc computerızed tomography. . J Endourol 2012; 26(1): A61-A61, 30th World Congress Of Endourology & Swl, 4-8 September, İstanbul, Turkey. B22. Y. Bayir, H. Un, Z. Halici, E. Karakus, T. Ziypak, E. Akpinar, Oral A. Investigation effects of aliskiren on torsion/detorsion injury induced in rat testis. IFCC WorldLab Istanbul, 2014. 52(S1), 17601760. B23. S. Adanur, SO. Demirdogen, E. Koc, T. Ziypak, E. Parlak, T. Yapanoglu, O. Polat. Emphysematous pyelonephritis: patient characteristics and management approaches. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) 24-26 October 2014 Belgrade, Serbia. B24. T. Ziypak, S. Adanur, AH. Yilmaz, F. Ozkaya, E. Koc, T. Yapanoglu, Y. Aksoy, G. Okyar. Tubularized incised plate urethroplasty in the reoperative hypospadias surgeries. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) 24-26 October 2014 Belgrade, Serbia. B25. S. Adanur, SO. Demirdogen, E. Koc, T. Ziypak, HR. Aydın, T. Yapanoglu, İ. Ozbey, O. Polat. Primary endoscopic realigment in posterior urethral injuries. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) 24-26 October 2014 Belgrade, Serbia. B26. T. Yapanoglu, S. Adanur, T. Ziypak, F. Ozkaya, HR. Aydın, Y. Aksoy. Management of iatrogenic ureteric injuries in abdominopelvic and endourological surgery: Sixteen years of experience. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) 24-26 October 2014 Belgrade, Serbia. B27. T. Ziypak, S. Adanur, A. Tepeler, M. Akcay, MR. Erdem, A. Armagan, İ. Ozbey, O. Polat. Endoscopic guided additional Access for staghorn calculi. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) 24-26 October 2014 Belgrade, Serbia. B28. T. Ziypak, S. Adanur, F. Ozkaya, E. Koc, AH. Yilmaz, İ. Ozbey, O. Polat. Expectations of the urologists from the pathologist. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) 24-26 October 2014 Belgrade, Serbia. B29. A.H. Yılmaz, T. Ziypak, Ş. Adanur, Ş. O. Demirdoğen, İ. Ozbey, A. Demirel “Düşük prostat spesifik antijen değeri olan ve prostat karsinomu saptanan hastaların retrospektif değerlendirilmesi” 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Azerbaycan Bakü 29 Ocak 1 Şubat 2015 B30. A.H. Yılmaz, E. Ziypak, M. Aksoy, Ş. Adanur, H. Kocakgol, Ş. O. Demirdogen, T. Ziypak, O. Polat Periprostatik sinir bloğunda lidokain ve lidokain+bupivakain kombinasyonun karşılaştırılması” 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Azerbaycan Bakü 29 Ocak 1 Şubat 2015 B31. A. H. Yılmaz, Ş. Adanur, T. Ziypak, Ş. O. Demirdoğen, T. Yapanoğlu, G. Okyar “Transrektal prostat biyopsisi ve radikal prostatektomi spesmen histopatolojisiarasındaki tutarlılık” 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Azerbaycan Bakü 29 Ocak 1 Şubat 2015

 • C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. T. Yapanoğlu, T. Ziypak, Ş. Adanur. Bölüm adı: Hiperprolaktinemi ve Erkek İnfertilitesi. Bölüm 51, Editör: R. Aşçı, S. Çayan, F. Erdemir ve ark, Erkek üreme sistemi hastalıkları ve tedavisi. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013; 693-698. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 921, ISBN:978-605-4499-79-3 C2. Y. Aksoy, T. Ziypak. Bölüm adı: Böbrek hücreli kanserin biyolojisi. Editör: Ç.Dinçel. Üroonkoloji, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri İzmir 2013; 563-568 ISBN:978-605-64010- 0-8, C3. İ. Özbey, T. Ziypak. Bölüm adı: Erkekte hipotalamus-hipfiz-testis aksı. Bölüm 5, Editör: R. Aşçı, S. Çayan, F. Erdemir ve ark, Erkek üreme sistemi hastalıkları ve tedavisi. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013; 39-54. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 921, ISBN:978-605-4499-79-3 C4. T. Ziypak. Campbell-Walsh Üroloji, (Kitap Çevirisi) Bölüm adı: Dolum ve Boşaltım Bozukluklarında Elektriksel Stimülasyon ve Nöromodülasyon Bölüm 70 Editör: Ö. Yaman Güneş Tıp Kitabevi, Basım sayısı:10, 2014; 2026-2046, ISBN:978-975-277-534-3 C5. Y. Aksoy, T. Ziypak, S. Adanur. Üreter ve Üretranın Hastalıkları ve Tedavisi, Bölüm adı: Üreter anomalileri, Etkileri ve Tedavileri, Editör: R. Büyükalpelli, F. Erdemir, R. Ascı, MS. Bolat, Türkçe Bilimsel Kitap. 2014, Istanbul Tıp Kitabevi

 • D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1: T. Ziypak, Ş. Adanur “Androjen reseptör bozuklukları ve erkek infertilitesi” Androloji Bülteni Aralık; 2014 59: 280-285 D2: H. Turgut, H.R. Aydın, Ş. Adanur, T. Ziypak, İ. Özbey “Nadir penis travması. Prepisyumun fermuar zincirinde sıkışması: Olgu sunumu” Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9 (3): 74-76 D3. Y. Aksoy , T. Ziypak, S. Adanur. Adolesan varikosel. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2012; 5(3), 61-66. D4. F. Ozkaya, T. Ziypak, S. Adanur, A. Yucel, U. Aydinoglu. The occurrence of priapism as a result of the use of a single dose of quetiapine. Eurasian J Med 2012; 44, 122-123. D5. İ. Karabulut I, T. Yapanoglu, F. Özkaya, S. Adanur, T. Ziypak. İdrar sitolojisi ve üriner system ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri. Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9(1), 6-11. D6. S. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, E. Koç, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. The most common cause of non-functioning kidney nephrectomy: Urolithiasis. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41(3), 491-494. D7. T. Yapanoğlu, T. Ziypak, AA. Sancaktutar, Ö. Şahin, Y. Aksoy, İ. Özbey. Adult Wilms tümörü: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi 2005; 1(2), 133-134. D8. T. Yapanoğlu, S. Adanur, T. Ziypak, M. Keleş, M. Aksoy, İ. Özbey (2007). Üretrada yabancı cisim (dikiş iğnesi): Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi 2007; 3(3), 167-169. D9. İ. Ozbey, T. Ziypak, S. Adanur. Vitamin D ve üreme sistemi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012; 8(2), 134-137. D10. F. Özkaya, S. Adanur, T. Ziypak, HR. Aydın. Kontinan diversiyonun nadir komplikasyonu: Neobladder taşı ve endoskopik. Dicle Tıp Dergisi 2013; 40(3), 504-506. D11. HR. Aydın, H. Turgut, Y. Ofluoğlu, S. Adanur, T. Ziypak. Dev spermatosel: Olgu sunumu. Dicle Tıp Dergisi 2013; 40(3), 499-500. D12. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, T. Ziypak, İ. Özbey. Son 10 yılda ürogenital sistem yaralanması olan çocuklardaki klinik yaklaşımlarımız. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31(1), 74- 78. D13. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, AF. Atmaca, T. Ziypak, M. Cesur, İ. Özbey. Bölgemizdeki sünnet komplikasyonları. Türk Üroloji Dergisi 2004; 30(4), 441-445. D14. N. Sekmenli, M. Koplay, P. Polat, T. Ziypak. Prostat patolojilerinde endorektal manyetik rezonans görüntülemenin yeri. Türk Üroloji Dergisi 2009; 35(3), 191-200. D15. Y. Ofluoglu, HR. Aydin, R. Kocaaslan, S. Adanur, T. Ziypak. A Cause of Renal Dysfunction: A Giant Bladder Stone. Eurasian J Med 2013; 45, 211-213. D16. Ö. Turangezli, S. Adanur, T. Ziypak, HR. Aydın, T. Yapanoglu, Ö. Polat. T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız. Yeni Üroloji Dergisi 2013; 8(3), 54-58. D17. H. Turgut, HR. Aydın, S. Adanur, T. Ziypak, M. Bağcıoğlu, M. Dağgüllü. Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması. Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9(13), 17-21. D18. S. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, T. Yapanoğlu. Kadında Nadir İnkontinans Nedeni: Dev Mesane Taşı. Tıp Araştırmaları Dergisi 2014; 12, 9-11. D19. S. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, E. Koç, İ. Özbey, Ö. Polat. Spontaneous Massive Stone Street: A Rare Case Report. Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9(2), 72-74. D20. AA. Sancaktutar, T. Ziypak, S. Adanur, H. Söylemez, C. Hamidi, Y. Bozkurt, M. Atar, MN. Bodakçi. A questionnaire study about gonadal shield use of urologists. Dicle Tıp Dergisi 2012; 39(4), 485-491

 • E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Ş. Adanur, E. Koç, M. Koç, T. Ziypak, Ö. Polat, G. Okyar. Üreterorenoskopinin Nadir Bir Komplikasyonu: Karaciğer Absesi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E2. Ş. Adanur, ŞO. Demirdöğen, T. Yapanoğlu, T. Ziypak, Y. Aksoy, Ö. Polat, A. Demirel. X-Ray Difraksiyon Yöntemi İle Üriner Sistem Taş Kompozisyonu: Tek merkez 585 taş analizi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E3. Ş. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, H. Koçakgöl, M. Aksoy, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy. İnfantlarda renal taş tedavisinde ESWL. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E4. FK. Yılmazel, E. Keskin, T. Ziypak, Ş. Adanur, İ. Karabulut, İ. Özbey. Son On Yılda Takip Edilen Hipogonadotropik Hipogonadizm Olgularının Gözden Geçirilmesi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E5. Ş. Adanur, ŞO. Demirdöğen, E. Koç, T. Ziypak, E. Parlak, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. Amfizematöz Pyelonefrit: Hasta Karekteristikleri ve Tedavi Yaklaşımı. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya E6. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, HR. Aydın, M. Aksoy, Y. Aksoy, İ. Özbey. Pediatrik hastalarda farklı lokalizasyonlu impakte üreter taş tedavisınde holmium lazer litotripsinin etkinliği. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E7. Ş. Adanur, T. Ziypak, AA. Sancaktutar, A. Tepeler, B. Reşorlu, H. Söylemez, M. Dağgülli, İ. Özbey, A. Ünsal. Pediatrik radyolüsens renal tas tedavisinde perkütan nefrolilotomi: Radyo-opak taş tedavisinden farklı mıdır? Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E8. T. Ziypak, Ş. Adanur, AH. Yilmaz, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Y. Aksoy. Hipospadias komplikasyonlarının tedavisi. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E9. E. Keskin, Ş. Adanur, HR. Aydın, T. Ziypak, İ. Karabulut, A. Demirel. Benign Prostat Hiperplazisi Olan Hastalarda Prostat Hacmi ile Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E10. Ş. Adanur, ŞO. Demirdöğen, E. Koç, T. Ziypak, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Posterior Üretral Yaralanmalarda Primer Endoskopik Realignment. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E11. E. Keskin, İ. Karabulut, Ş. Adanur, F. Özkaya, F. Bedir, T. Ziypak, T. Yapanoğlu. Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Retrorenal Kolona Bağlı Kolon Perforasyonu. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E12. E. Keskin, İ. Karabulut, T. Ziypak, F. Bedir, F. Özkaya, Ş. Adanur. Unutulan üreteral D-J stentler: 2 olgu sunumu. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E13. AA. Sancaktutar, Ş. Adanur, B. Reşorlu, A. Tepeler, T. Ziypak, M. Atar, Y. Bozkurt, N. Penbegül. Pediatrik unutulan stentlerin tedavisinde endoürolojik yaklaşım: 4 merkezden 22 olgu deneyimi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E14. T. Ziypak, Ş. Adanur, M. Aksoy, E. Keskin, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. Transüretral mesane tümörü rezeksiyonu esnasında obturator refleksini önlemede süksinilkolinin etkinliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E15. V. Tuğcu, D. Sökmen, T. Ziypak, B. Mutlu, A. Bitkin, Aİ. Taşçı. İpsilateral böbrek ve proksimal üreter taşlarında laparoskopik üreterolitotomi ve eş zamanlı fleksible nefroskop kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E16. Y. Aksoy, T. Yapanoğlu, T. Ziypak, İ. Özbey. Son 10 yılda ürogenital sistem yaralanması olan çocukların retrospektif incelenmsesi. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, 11-14 Eylül 2003, Kapadokya, Türkiye. E17. İ. Özbey, Y. Aksoy, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, Ö. Polat, M. Aksoy. Çocuklarda distal üreter taşlarının tedavisinde shock wave lithotripsy etkin ve emniyetli bir tedavi yöntemidir. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 8-11 Kasım 2007, Antalya. E18. HR. Aydın, İC. Başorgun, Y. Ofluoğlu, Ş. Adanur, T. Ziypak. Erişkin hastada üreter ve renal taş ile birlikte distal üreteral fibroepitelyal polip. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011, İstanbul. E19. E. Er, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, T. Ziypak, Y. Aksoy, İ. Özbey, A. Demirel, G. Okyar. Erkek infertilitesinde distal ejekülatör kanal patolojileri ve TUR-ED tedavisinin sonuçları. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul. E20. T. Ziypak, T. Yapanoğlu, Ş. Adanur, F. Bedir, Y. Aksoy, G. Okyar, İ. Özbey. Testiküler epidermoid kist: Video sunum. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E.21. AA. Sancaktutar, M. Atar, Y. Bozkurt, H. Söylemez, N. Penbegül, A. Tepeler, T. Ziypak. Yeni bir gonad koruyucu modeli. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E22. T. Ziypak, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, E. Keskin, Y. Aksoy, Ö. Polat, İ. Özbey. Yirmi yıllık penil fraktür deneyimimiz: Konservatif ve cerrahi tedavinin karşılaştırılması. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E23. T. Ziypak, Ş. Adanur, E. Keskin, M. Aksoy, İ. Özbey. Çocuk üreter taşlarının tedavisinde holmium: YAG litotripsi. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralik 2011, İstanbul. E24. T. Yapanoğlu, H. Özkan, S. Arslan, S. Apay, T. Ziypak, A. Tezel, Y. Aksoy, Ö. Polat. Premenapozal kadınlarda doğom şeklinin ve sayısının cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi. . 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E25. V. Tuğcu, D. Sökmen, T. Ziypak, BD. Törer, Aİ. Taşçı. İdiopatik üreter darlığında laparoskopik üreteroüreterostomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E26. Y. Aksoy, T. Ziypak, T. Yapanoğlu. Elektrohidrolik ve elektromanyetik taş kırma makinelerinin tedavi etkinliği ve emniyetinin karşılaştırılması: 263 çocuğun tedavi sonuçları.. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 8-11 Kasım 2007, Antalya. E27. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, F. Özkaya, HR. Aydın, İ. Özbey. Adölesan varikoselde mikroskopik varikoselektomi sonuçlarımız. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E28. AA. Sancaktıtar, H. Önder, H. Söylemez, M. Atar, Y. Bozkurt, T. Ziypak. Yeni bir pratik testis kalkanı modeli: Bilgisayarlı tomografi çekimlerindeki etkinliği. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara E29. V. Tuğcu, T. Ziypak, R. Kocakaya, BD. Törer Buğre, T. Kargı, Aİ. Taşçı. Pediküle bası yapan expansil renal hilum tümörlerinde laparaskopik radikal nefrektomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E30. Ş. Adanur, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, FK. Yılmazel, M. Aksoy, A. Demirel. Pediatrik hastalarda perkütan sistolitotripsi deneyimlerimiz. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011, İstanbul. E31. Ş. Adanur, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, E. Keskin, G. Okyar. Kadında nadir inkontinans nedeni: Dev mesane taşı. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011, İstanbul. E32. T. Ziypak, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, FK. Yılmazel, Y. Aksoy, Ö. Polat, İ. Özbey. Distal ejekülatör kanal obstrüksiyonunda TUR-ED tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E33. T. Ziypak, Ş. Adanur, E. Keskin, T. Yapanoğlu, M. Aksoy, Ö. Polat. Çocuk hastalarda pekütan nefrolitotomi deneyimlerimiz. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011 İstanbul. E34. V. Tuğcu, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, A. Bitkin, Aİ. Taşçı. Büyük median lob varlığında laparoskopik radikal prostatektomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E35. AA. Sancaktıtar, H. Önder, H. Söylemez, M. Atar, Y. Bozkurt, T. Ziypak. Yeni bir pratik testis kalkanı modeli: Bilgisayarlı tomografi çekimlerindeki etkinliği. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara. E36. AA. Sancaktutar, M. Atar, H. Söylemez, N. Penbegül, Y. Bozkurt, A. Tepeler, T. Ziypak. Endo-ürolojik girişimlere uygun yeni bir gonad koruyucu modeli. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara. E37. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, N. Gürsan, İ. Özbey, T. Ziypak, M. Çalık. Ratlarda testiküler torsiyon/detorsiyon injürisinde dehydroepiandrosteronun antiapopitotik etkileri. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 8-11 Kasım 2007, Antalya. E38. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, AF. Atmaca, T. Ziypak, G. Okyar. Bölgemizdeki sünnet komplikasyonları. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, 11-14 Eylül 2003, Kapadokya, Türkiye. E39. Ş. Adanur, T. Ziypak, Ö. Turangezli, HR. Aydın, Y. Aksoy. Reoperatif orşiopeksi:23 olguluk deneyim. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E40. T. Ziypak, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, E. Keskin, Y. Aksoy, G. Okyar. Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında extracorporeal shock wave lithotripsy: iki litotriptör ile tek merkezde 400 renoüreteral ünite sonuçları. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E41. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Bedir, İ. Özbey, Ö. Polat. Gebelerde üreter taşı tedavisinde semi-rigid üreterorenoskopinin etkinlik ve güvenilirliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E42. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Özkaya, T. Yapanoğlu, G. Okyar. Fournier gangreni deneyimlerimiz: 71 olgu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E43. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, Ö. Turangezli, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, G. Okyar. Üreter taşına bağlı akut renal yetmezlikli hastalarda üreterorenoskopinin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E44. Ş. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, F. Özkaya, Y. Aksoy, Ö. Polat. Litotripsi olmaksızın masif spontan taş yolu: Nadir bir olgu Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E45. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, F. Bedir, T. Yapanoğlu, İ. Özbey. Unutulmuş DJ stentlerin tedavisinde yaklaşım: tek merkez 37 olgu deneyimi. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E46. AA. Sancaktutar, Y. Bozkurt, H. Önder, H. Söylemez, M. Atar, N. Penbegül, T. Ziypak. Yeni pratik bir testis kalkanı modeli: abdominopelvik tomografı çekimlerindeki etkinliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E47. Ş. Adanur, T. Ziypak, FK. Yılmazel, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy. Vezikoüreteral reflüde endoskopik tedavi:11 yıllık deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E48. Aİ. Taşçı, E. Sönmezay, A. Bitkin, T. Ziypak, V. Tuğcu. Açık prostatektomi öyküsü olan hastalarda robot-yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi: başlangıç deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E49. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Bedir, A. Demirel, G. Okyar. Gebelerde d-j stent ile renal kolik tedavisi: 50 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E50. Ş. Adanur, H. Kocatürk, T. Ziypak, C. Gündoğdu, Y. Aksoy. Hipospadiaslı ve normal çocukların prepisyumlarında apoptozis dağılımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E51. H. Kocatürk, Ş. Adanur, T. Ziypak, C. Gündoğdu, Y. Aksoy, G. Okyar. Hipospadiaslı ve normal çocukların prepisyumlarında androjen ve östrojen reseptör dağılımları. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E52. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Bedir, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, G. Okyar. Üriner vajinal fistüllerde 20 yıllık deneyim: 44 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E53. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, Ö. Turangezli, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, G. Okyar. Proksimal üreter taşlarında holmium lazer litotriptör ile semi-rijid üreterorenoskopinin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E54. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. 40 yaş altı hastalarda mesanenin transizyonel hücreli karsinomu. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E55. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, Ö. Turangezli, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Farklı lokalizasyondaki impakte üreter taşlarının tedavisinde holmium lazer litotripsinin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E56. T. Ziypak, Ş. Adanur, AH. Yılmaz, Ö. Turangezli, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, İ. Özbey. Böbrek alt pol taşlarında flexibl üreterorenoskop deneyimlerimiz. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E57. H. Turgut, HR. Aydın, Ş. Adanur, T. Ziypak, M. Bağcıoğlu. Prostat biopsisinde anestezi: loka mi, sinir blokajı mı? Bir perifer hastanesi deneyimleri. 10. Ulusal Androloji Kongresi. 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Bodrum. E58. HR. Aydın, H. Turgut, Y. Ofluoğlu, Ş. Adanur, T. Ziypak. Dev spermatosel: olgu sunumu. 10. Ulusal Androloji Kongresi. 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Bodrum. E59. M. Sarıtemur, F. Özkaya, T. Ziypak, E. Keskin, ZG. Çakır. Tuberoz skleroz hastasında anjiomiyoma bağlı retroperitoneal kanama. 9. Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013, Antalya. E60. Ş. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Nonfonksivone böbrek nefrektomisinin en sık sebebi: Ürolitiyazis. Büyük Üroloji Buluşması-I 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E61. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Özkaya, Ö. Polat, İ. Özbey. Mesane kanserini taklit eden primer vesikal aktinomikozis. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya E62. Ş. Adanur, T. Ziypak, NK. Hatipoğlu, AA. Sancaktutar, F. Bedir, M. Dağgüli, İ. Özbey. Böbrek ve iskelet anomalili hastalarda böbrek taşı tedavisinde RIRS etkinliği. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E63. T. Ziypak, Ş. Adanur, A. Ulutürk, F. Özkaya, Ö. Polat. Geniş başlangıç şema sonrası prostat biyopsisi ASAP ve PIN olan hastlarda saturasyon rebiyopsi kanser saptama oranını artırmaz: Prospektif randomize çalışmanın sonuçları. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E64. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, E. Koç, E. Demirer, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Transizyonel hücreli karsinomu taklit eden renal epiteloid anjiomyolipoma: Olgu sunumu. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E65. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, ŞO. Demirdoğen, HR. Aydın, M. Yılmaz, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Non-endoskopik iatrojenik mesane rüptürü: 42 olguluk deneyim. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E66. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, M. Koç, T. Yapanoğlu, Ö. Polat, A. Demirel, G. Okyar. Alt üriner sistem ateşli silah yaralanmaları: 36 olguluk deneyim. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E67. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Künt renal travmada non-operatif tedavi: 23 olguluk deneyim. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E68. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, ŞO. Demirdöğen, Y. Aksoy, İ. Özbey. Warfarin kullanan hastada renal hücreli karsinomun spontan rüptürüne bağlı masif retroperitoneal kanama: Nadir bir olgu. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E69. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, E. Koç, E. Demirci, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. Primer böbrek malign fibröz histivositomu: Olgu sunumu. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E70. Ş. Adanur, T. Ziypak, EG. Özbey, F. Özkaya, T. Yapanoğlu, İ. Özbey. Priapizm: 25 yıllık deneyimlerimiz. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E71. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Koç, T. Yapanoğlu, Ö. Polat, G. Okyar. Retroperitoneal hemorajiye neden olan anjiomyolipom (Wunderlich Sendromu) deneyimlerimiz. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E72. Ö. Turangezli, Ş. Adanur, T. Ziypak, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E73. Ş. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, H. Koçakgöl, M. Aksoy, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy. Pediatrik non-opak renal taş tedavisinde ultrasonografi klavuzluğunda ESWL. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya E74. Ş. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, M. Aksoy, Y. Aksoy. Posterior üretral valv tedavisinde holmium lazer ile valv ablasyonun etkinliği. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E75. T. Ziypak, Ş. Adanur, E. Keskin, Y. Aksoy, İ. Özbey. Yalancı penil fraktür tanısı: Bir algoritma. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E76. ŞO. Demirdöğen, F. Özkaya, M. Görgün, Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Doğan. Benign prostat hiperplazisinin erken tanınması ve zamanında üst basamağa yönlendirilmesinin önemi. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 25-28 Nisan 2013, Konya

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME RANDEVUSU: Randevu almak istediğiniz GÜN ve SAATİ seçiniz.


 • Misafir Kullanıcı, İzmir

  Çok teşekkür ederim tekrardan. İlginiz ve cevaplarınız için

 • M. T., Sakarya

  İlginiz için çok teşekkürler verimli bir görüşme oldu net aydınlatıcı ve insanın içini rahatlatan cevaplar aldım tekrar teşekkürler

 • Genco Demirer, Antalya

  İlgisi ve bilgisi ile çok rahatlatan Doktor Tevfik Ziybak'a çok teşekkür ederim.

 • Misafir Kullanıcı, İstanbul

  Çok ilgili ve net cevaplarla hızlı iletişim kurabilen alanında iyi olduğunu düşündüğüm bir doktor

 • U. D., Şanlıurfa

  Mükemmel bir şekilde oldukça aydınlatıcı anlattı sağolsun. Hocama gerçekten çok teşekkür ederim. Aklımızda olan olmayan tüm soruları kendisi cevapladı. Gerçekten hastanın ruhundan anlayan hem bir Bilim adamı ve hem bir İlim adamı. Çok teşekkür ederim hocam

Bu sayfada doktorunuz hakkında randevu sonrası değerlendirme yapabilirsiniz. Doktorunuzla iletişime geçmek için uygulamamızdaki chat özelliğini kullanabilirsiniz.

Yorum bırakınız:

Adınız ve soyadınız isteğe bağlı gösterilecektir.
E-posta adresiniz yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.
Telefon numaranız yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.