Hakkında

20.07.1976 tarihinde Bayburt’ta doğdum. İlkokulu Bayburt’ta, ortaokulu İstanbul Bakırköy Ortaokulunda ve liseyi İstanbul Atatürk Fen Lisesinde tamamladım. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldum. Eylül 2001 döneminde Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak Uzmanlık eğitimime başladım. Uzmanlık eğitimimi 28.03.2007 tarihinde tamamladım. Sağlık Bakanlığının 12. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile Haziran 2007 tarihinde Tokat Niksar Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği’nde göreve başladım. Eylül 2007 tarihinde eş durumu tayiniyle Ordu Boztepe Devlet Hastanesinde mecburi hizmetime devam ettim. Ağustos 2008 - Temmuz 2009 tarihleri arasında Kütahya Asker Hastanesinde tabip yedek subay olarak askerlik hizmetimi yaptım. Devlet hizmeti yükümlülüğümü Eylül 2010 tarihinde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanarak göreve başladım. 2015 yılında girmiş olduğum doçentlik sınavında başarılı olarak üniversite doçenti ünvanı aldım ve aynı yıl Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna atandım. 2017 yılında Başarı Hastanesinde çalışmaya başladım ve halen bu hastanede çalışmaya devam etmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Bilinen Diller

 • Türkçe (Turkish) - Native

Eğitim Geçmişi

 • Doç. Dr. Üroloji Atatürk Üniversitesi (2015 - 2017)

 • Yrd. Doç. Dr. Üroloji Atatürk Üniversitesi (2010 - 2015)

 • Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Üroloji Atatürk Üniversitesi (2001 - 2007)

 • Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1994 - 2001)

Çalışma Geçmişi

 • Doç. Dr. Medistanbul Hastanesi (2024)

 • Doç. Dr. Başarı Hastanesi (2017 - 2023)

 • Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2015 - 2017)

 • Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010 - 2015)

 • Yrd. Doç. Dr. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2012)

 • Yrd. Doç. Dr. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2011)

 • Uzman Dr. Ordu Boztepe Devlet Hastanesi (2009 - 2010)

 • Hv. Tbp. Tğm. Kütahya Asker Hastanesi (2008 - 2009)

 • Uzman Dr. Ordu Boztepe Devlet Hastanesi (2007 - 2008)

 • Uzman Dr. Niksar Devlet Hastanesi (2007)

 • Araştırma Görevliliği Tıp Fakültesi, Atatürk Üniversitesi (2001 - 2007)

Bölümler

 • Ürolojik Kanserler

 • Taş Hastalığı

 • Böbrek Taşı

 • Üreter Taşı

 • Lazerle Taş Ameliyatı

 • Sertleşme Bozuklukları

 • İnfertilite

 • Varikosel

 • Cinsel İşlev Bozuklukları

 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

 • HPV

Bilimsel Çalışmalar

 • Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri: 1. AH. Yılmaz, Prostat biopsilerinde periprostatik sinir bloğunda lidokain ve lidokain+bupivakain kombinasyonunun karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çift Kör Çalışma 2. M. Koç, Üreter taşları tedavisinde birincil tedavi olarak erken üreteroskopi: Randomize prospektif çalışma

 • Ödüller 1. Best Poster: Urological İnfections, European Association of Urology, " Our experiences of Fournier’s gangrene: 71 cases", 28 th Anuual Congress of the Europan Association of Urology, 15-19 March 2013, Milan, Italy. 2. En iyi bildiri: Türk Üroloji Derneği, “Üriner vajinal fistüllerde 20 yıllık deneyim: 44 hastanın retrospektif değerlendirilmesi" , 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 3. Prof.Dr. Alpay Kelami Ödülü, Türk Androloji Derneği, “Premenapozal kadınlarda dogom seklinin ve sayısının cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 2011

 • Editörlük The Eurasian Journal of Medicine (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Aves yayıncılık (2014-2017)

 • C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. T. Yapanoğlu, T. Ziypak, Ş. Adanur. Bölüm adı: Hiperprolaktinemi ve Erkek İnfertilitesi. Bölüm 51, Editör: R. Aşçı, S. Çayan, F. Erdemir ve ark, Erkek üreme sistemi hastalıkları ve tedavisi. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013; 693-698. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 921, ISBN:978-605-4499-79-3 C2. Y. Aksoy, T. Ziypak. Bölüm adı: Böbrek hücreli kanserin biyolojisi. Editör: Ç.Dinçel. Üroonkoloji, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri İzmir 2013; 563-568 ISBN:978-605-64010- 0-8, C3. İ. Özbey, T. Ziypak. Bölüm adı: Erkekte hipotalamus-hipfiz-testis aksı. Bölüm 5, Editör: R. Aşçı, S. Çayan, F. Erdemir ve ark, Erkek üreme sistemi hastalıkları ve tedavisi. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013; 39-54. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 921, ISBN:978-605-4499-79-3 C4. T. Ziypak. Campbell-Walsh Üroloji, (Kitap Çevirisi) Bölüm adı: Dolum ve Boşaltım Bozukluklarında Elektriksel Stimülasyon ve Nöromodülasyon Bölüm 70 Editör: Ö. Yaman Güneş Tıp Kitabevi, Basım sayısı:10, 2014; 2026-2046, ISBN:978-975-277-534-3 C5. Y. Aksoy, T. Ziypak, S. Adanur. Üreter ve Üretranın Hastalıkları ve Tedavisi, Bölüm adı: Üreter anomalileri, Etkileri ve Tedavileri, Editör: R. Büyükalpelli, F. Erdemir, R. Ascı, MS. Bolat, Türkçe Bilimsel Kitap. 2014, Istanbul Tıp Kitabevi

 • D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1: T. Ziypak, Ş. Adanur “Androjen reseptör bozuklukları ve erkek infertilitesi” Androloji Bülteni Aralık; 2014 59: 280-285 D2: H. Turgut, H.R. Aydın, Ş. Adanur, T. Ziypak, İ. Özbey “Nadir penis travması. Prepisyumun fermuar zincirinde sıkışması: Olgu sunumu” Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9 (3): 74-76 D3. Y. Aksoy , T. Ziypak, S. Adanur. Adolesan varikosel. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2012; 5(3), 61-66. D4. F. Ozkaya, T. Ziypak, S. Adanur, A. Yucel, U. Aydinoglu. The occurrence of priapism as a result of the use of a single dose of quetiapine. Eurasian J Med 2012; 44, 122-123. D5. İ. Karabulut I, T. Yapanoglu, F. Özkaya, S. Adanur, T. Ziypak. İdrar sitolojisi ve üriner system ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri. Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9(1), 6-11. D6. S. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, E. Koç, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. The most common cause of non-functioning kidney nephrectomy: Urolithiasis. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41(3), 491-494. D7. T. Yapanoğlu, T. Ziypak, AA. Sancaktutar, Ö. Şahin, Y. Aksoy, İ. Özbey. Adult Wilms tümörü: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi 2005; 1(2), 133-134. D8. T. Yapanoğlu, S. Adanur, T. Ziypak, M. Keleş, M. Aksoy, İ. Özbey (2007). Üretrada yabancı cisim (dikiş iğnesi): Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi 2007; 3(3), 167-169. D9. İ. Ozbey, T. Ziypak, S. Adanur. Vitamin D ve üreme sistemi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012; 8(2), 134-137. D10. F. Özkaya, S. Adanur, T. Ziypak, HR. Aydın. Kontinan diversiyonun nadir komplikasyonu: Neobladder taşı ve endoskopik. Dicle Tıp Dergisi 2013; 40(3), 504-506. D11. HR. Aydın, H. Turgut, Y. Ofluoğlu, S. Adanur, T. Ziypak. Dev spermatosel: Olgu sunumu. Dicle Tıp Dergisi 2013; 40(3), 499-500. D12. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, T. Ziypak, İ. Özbey. Son 10 yılda ürogenital sistem yaralanması olan çocuklardaki klinik yaklaşımlarımız. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31(1), 74- 78. D13. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, AF. Atmaca, T. Ziypak, M. Cesur, İ. Özbey. Bölgemizdeki sünnet komplikasyonları. Türk Üroloji Dergisi 2004; 30(4), 441-445. D14. N. Sekmenli, M. Koplay, P. Polat, T. Ziypak. Prostat patolojilerinde endorektal manyetik rezonans görüntülemenin yeri. Türk Üroloji Dergisi 2009; 35(3), 191-200. D15. Y. Ofluoglu, HR. Aydin, R. Kocaaslan, S. Adanur, T. Ziypak. A Cause of Renal Dysfunction: A Giant Bladder Stone. Eurasian J Med 2013; 45, 211-213. D16. Ö. Turangezli, S. Adanur, T. Ziypak, HR. Aydın, T. Yapanoglu, Ö. Polat. T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız. Yeni Üroloji Dergisi 2013; 8(3), 54-58. D17. H. Turgut, HR. Aydın, S. Adanur, T. Ziypak, M. Bağcıoğlu, M. Dağgüllü. Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması. Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9(13), 17-21. D18. S. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, T. Yapanoğlu. Kadında Nadir İnkontinans Nedeni: Dev Mesane Taşı. Tıp Araştırmaları Dergisi 2014; 12, 9-11. D19. S. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, E. Koç, İ. Özbey, Ö. Polat. Spontaneous Massive Stone Street: A Rare Case Report. Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9(2), 72-74. D20. AA. Sancaktutar, T. Ziypak, S. Adanur, H. Söylemez, C. Hamidi, Y. Bozkurt, M. Atar, MN. Bodakçi. A questionnaire study about gonadal shield use of urologists. Dicle Tıp Dergisi 2012; 39(4), 485-491

 • E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Ş. Adanur, E. Koç, M. Koç, T. Ziypak, Ö. Polat, G. Okyar. Üreterorenoskopinin Nadir Bir Komplikasyonu: Karaciğer Absesi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E2. Ş. Adanur, ŞO. Demirdöğen, T. Yapanoğlu, T. Ziypak, Y. Aksoy, Ö. Polat, A. Demirel. X-Ray Difraksiyon Yöntemi İle Üriner Sistem Taş Kompozisyonu: Tek merkez 585 taş analizi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E3. Ş. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, H. Koçakgöl, M. Aksoy, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy. İnfantlarda renal taş tedavisinde ESWL. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E4. FK. Yılmazel, E. Keskin, T. Ziypak, Ş. Adanur, İ. Karabulut, İ. Özbey. Son On Yılda Takip Edilen Hipogonadotropik Hipogonadizm Olgularının Gözden Geçirilmesi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E5. Ş. Adanur, ŞO. Demirdöğen, E. Koç, T. Ziypak, E. Parlak, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. Amfizematöz Pyelonefrit: Hasta Karekteristikleri ve Tedavi Yaklaşımı. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya E6. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, HR. Aydın, M. Aksoy, Y. Aksoy, İ. Özbey. Pediatrik hastalarda farklı lokalizasyonlu impakte üreter taş tedavisınde holmium lazer litotripsinin etkinliği. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E7. Ş. Adanur, T. Ziypak, AA. Sancaktutar, A. Tepeler, B. Reşorlu, H. Söylemez, M. Dağgülli, İ. Özbey, A. Ünsal. Pediatrik radyolüsens renal tas tedavisinde perkütan nefrolilotomi: Radyo-opak taş tedavisinden farklı mıdır? Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E8. T. Ziypak, Ş. Adanur, AH. Yilmaz, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Y. Aksoy. Hipospadias komplikasyonlarının tedavisi. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E9. E. Keskin, Ş. Adanur, HR. Aydın, T. Ziypak, İ. Karabulut, A. Demirel. Benign Prostat Hiperplazisi Olan Hastalarda Prostat Hacmi ile Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E10. Ş. Adanur, ŞO. Demirdöğen, E. Koç, T. Ziypak, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Posterior Üretral Yaralanmalarda Primer Endoskopik Realignment. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E11. E. Keskin, İ. Karabulut, Ş. Adanur, F. Özkaya, F. Bedir, T. Ziypak, T. Yapanoğlu. Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Retrorenal Kolona Bağlı Kolon Perforasyonu. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E12. E. Keskin, İ. Karabulut, T. Ziypak, F. Bedir, F. Özkaya, Ş. Adanur. Unutulan üreteral D-J stentler: 2 olgu sunumu. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya. E13. AA. Sancaktutar, Ş. Adanur, B. Reşorlu, A. Tepeler, T. Ziypak, M. Atar, Y. Bozkurt, N. Penbegül. Pediatrik unutulan stentlerin tedavisinde endoürolojik yaklaşım: 4 merkezden 22 olgu deneyimi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E14. T. Ziypak, Ş. Adanur, M. Aksoy, E. Keskin, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. Transüretral mesane tümörü rezeksiyonu esnasında obturator refleksini önlemede süksinilkolinin etkinliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E15. V. Tuğcu, D. Sökmen, T. Ziypak, B. Mutlu, A. Bitkin, Aİ. Taşçı. İpsilateral böbrek ve proksimal üreter taşlarında laparoskopik üreterolitotomi ve eş zamanlı fleksible nefroskop kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E16. Y. Aksoy, T. Yapanoğlu, T. Ziypak, İ. Özbey. Son 10 yılda ürogenital sistem yaralanması olan çocukların retrospektif incelenmsesi. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, 11-14 Eylül 2003, Kapadokya, Türkiye. E17. İ. Özbey, Y. Aksoy, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, Ö. Polat, M. Aksoy. Çocuklarda distal üreter taşlarının tedavisinde shock wave lithotripsy etkin ve emniyetli bir tedavi yöntemidir. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 8-11 Kasım 2007, Antalya. E18. HR. Aydın, İC. Başorgun, Y. Ofluoğlu, Ş. Adanur, T. Ziypak. Erişkin hastada üreter ve renal taş ile birlikte distal üreteral fibroepitelyal polip. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011, İstanbul. E19. E. Er, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, T. Ziypak, Y. Aksoy, İ. Özbey, A. Demirel, G. Okyar. Erkek infertilitesinde distal ejekülatör kanal patolojileri ve TUR-ED tedavisinin sonuçları. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul. E20. T. Ziypak, T. Yapanoğlu, Ş. Adanur, F. Bedir, Y. Aksoy, G. Okyar, İ. Özbey. Testiküler epidermoid kist: Video sunum. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E.21. AA. Sancaktutar, M. Atar, Y. Bozkurt, H. Söylemez, N. Penbegül, A. Tepeler, T. Ziypak. Yeni bir gonad koruyucu modeli. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E22. T. Ziypak, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, E. Keskin, Y. Aksoy, Ö. Polat, İ. Özbey. Yirmi yıllık penil fraktür deneyimimiz: Konservatif ve cerrahi tedavinin karşılaştırılması. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E23. T. Ziypak, Ş. Adanur, E. Keskin, M. Aksoy, İ. Özbey. Çocuk üreter taşlarının tedavisinde holmium: YAG litotripsi. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralik 2011, İstanbul. E24. T. Yapanoğlu, H. Özkan, S. Arslan, S. Apay, T. Ziypak, A. Tezel, Y. Aksoy, Ö. Polat. Premenapozal kadınlarda doğom şeklinin ve sayısının cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi. . 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E25. V. Tuğcu, D. Sökmen, T. Ziypak, BD. Törer, Aİ. Taşçı. İdiopatik üreter darlığında laparoskopik üreteroüreterostomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E26. Y. Aksoy, T. Ziypak, T. Yapanoğlu. Elektrohidrolik ve elektromanyetik taş kırma makinelerinin tedavi etkinliği ve emniyetinin karşılaştırılması: 263 çocuğun tedavi sonuçları.. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 8-11 Kasım 2007, Antalya. E27. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, F. Özkaya, HR. Aydın, İ. Özbey. Adölesan varikoselde mikroskopik varikoselektomi sonuçlarımız. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E28. AA. Sancaktıtar, H. Önder, H. Söylemez, M. Atar, Y. Bozkurt, T. Ziypak. Yeni bir pratik testis kalkanı modeli: Bilgisayarlı tomografi çekimlerindeki etkinliği. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara E29. V. Tuğcu, T. Ziypak, R. Kocakaya, BD. Törer Buğre, T. Kargı, Aİ. Taşçı. Pediküle bası yapan expansil renal hilum tümörlerinde laparaskopik radikal nefrektomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E30. Ş. Adanur, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, FK. Yılmazel, M. Aksoy, A. Demirel. Pediatrik hastalarda perkütan sistolitotripsi deneyimlerimiz. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011, İstanbul. E31. Ş. Adanur, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, E. Keskin, G. Okyar. Kadında nadir inkontinans nedeni: Dev mesane taşı. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011, İstanbul. E32. T. Ziypak, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, FK. Yılmazel, Y. Aksoy, Ö. Polat, İ. Özbey. Distal ejekülatör kanal obstrüksiyonunda TUR-ED tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Mersin. E33. T. Ziypak, Ş. Adanur, E. Keskin, T. Yapanoğlu, M. Aksoy, Ö. Polat. Çocuk hastalarda pekütan nefrolitotomi deneyimlerimiz. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011 İstanbul. E34. V. Tuğcu, T. Ziypak, T. Yapanoğlu, A. Bitkin, Aİ. Taşçı. Büyük median lob varlığında laparoskopik radikal prostatektomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E35. AA. Sancaktıtar, H. Önder, H. Söylemez, M. Atar, Y. Bozkurt, T. Ziypak. Yeni bir pratik testis kalkanı modeli: Bilgisayarlı tomografi çekimlerindeki etkinliği. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara. E36. AA. Sancaktutar, M. Atar, H. Söylemez, N. Penbegül, Y. Bozkurt, A. Tepeler, T. Ziypak. Endo-ürolojik girişimlere uygun yeni bir gonad koruyucu modeli. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara. E37. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, N. Gürsan, İ. Özbey, T. Ziypak, M. Çalık. Ratlarda testiküler torsiyon/detorsiyon injürisinde dehydroepiandrosteronun antiapopitotik etkileri. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 8-11 Kasım 2007, Antalya. E38. T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, AF. Atmaca, T. Ziypak, G. Okyar. Bölgemizdeki sünnet komplikasyonları. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, 11-14 Eylül 2003, Kapadokya, Türkiye. E39. Ş. Adanur, T. Ziypak, Ö. Turangezli, HR. Aydın, Y. Aksoy. Reoperatif orşiopeksi:23 olguluk deneyim. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E40. T. Ziypak, Ş. Adanur, T. Yapanoğlu, E. Keskin, Y. Aksoy, G. Okyar. Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında extracorporeal shock wave lithotripsy: iki litotriptör ile tek merkezde 400 renoüreteral ünite sonuçları. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E41. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Bedir, İ. Özbey, Ö. Polat. Gebelerde üreter taşı tedavisinde semi-rigid üreterorenoskopinin etkinlik ve güvenilirliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E42. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Özkaya, T. Yapanoğlu, G. Okyar. Fournier gangreni deneyimlerimiz: 71 olgu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E43. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, Ö. Turangezli, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, G. Okyar. Üreter taşına bağlı akut renal yetmezlikli hastalarda üreterorenoskopinin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E44. Ş. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, F. Özkaya, Y. Aksoy, Ö. Polat. Litotripsi olmaksızın masif spontan taş yolu: Nadir bir olgu Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E45. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, F. Bedir, T. Yapanoğlu, İ. Özbey. Unutulmuş DJ stentlerin tedavisinde yaklaşım: tek merkez 37 olgu deneyimi. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E46. AA. Sancaktutar, Y. Bozkurt, H. Önder, H. Söylemez, M. Atar, N. Penbegül, T. Ziypak. Yeni pratik bir testis kalkanı modeli: abdominopelvik tomografı çekimlerindeki etkinliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E47. Ş. Adanur, T. Ziypak, FK. Yılmazel, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy. Vezikoüreteral reflüde endoskopik tedavi:11 yıllık deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E48. Aİ. Taşçı, E. Sönmezay, A. Bitkin, T. Ziypak, V. Tuğcu. Açık prostatektomi öyküsü olan hastalarda robot-yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi: başlangıç deneyimlerimiz. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E49. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Bedir, A. Demirel, G. Okyar. Gebelerde d-j stent ile renal kolik tedavisi: 50 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E50. Ş. Adanur, H. Kocatürk, T. Ziypak, C. Gündoğdu, Y. Aksoy. Hipospadiaslı ve normal çocukların prepisyumlarında apoptozis dağılımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E51. H. Kocatürk, Ş. Adanur, T. Ziypak, C. Gündoğdu, Y. Aksoy, G. Okyar. Hipospadiaslı ve normal çocukların prepisyumlarında androjen ve östrojen reseptör dağılımları. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E52. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Bedir, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, G. Okyar. Üriner vajinal fistüllerde 20 yıllık deneyim: 44 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E53. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, Ö. Turangezli, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, G. Okyar. Proksimal üreter taşlarında holmium lazer litotriptör ile semi-rijid üreterorenoskopinin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E54. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. 40 yaş altı hastalarda mesanenin transizyonel hücreli karsinomu. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E55. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, Ö. Turangezli, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Farklı lokalizasyondaki impakte üreter taşlarının tedavisinde holmium lazer litotripsinin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E56. T. Ziypak, Ş. Adanur, AH. Yılmaz, Ö. Turangezli, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy, İ. Özbey. Böbrek alt pol taşlarında flexibl üreterorenoskop deneyimlerimiz. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Antalya. E57. H. Turgut, HR. Aydın, Ş. Adanur, T. Ziypak, M. Bağcıoğlu. Prostat biopsisinde anestezi: loka mi, sinir blokajı mı? Bir perifer hastanesi deneyimleri. 10. Ulusal Androloji Kongresi. 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Bodrum. E58. HR. Aydın, H. Turgut, Y. Ofluoğlu, Ş. Adanur, T. Ziypak. Dev spermatosel: olgu sunumu. 10. Ulusal Androloji Kongresi. 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Bodrum. E59. M. Sarıtemur, F. Özkaya, T. Ziypak, E. Keskin, ZG. Çakır. Tuberoz skleroz hastasında anjiomiyoma bağlı retroperitoneal kanama. 9. Acil Tıp Kongresi. 23-26 Mayıs 2013, Antalya. E60. Ş. Adanur, T. Ziypak, M. Koç, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Nonfonksivone böbrek nefrektomisinin en sık sebebi: Ürolitiyazis. Büyük Üroloji Buluşması-I 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E61. T. Ziypak, Ş. Adanur, F. Özkaya, Ö. Polat, İ. Özbey. Mesane kanserini taklit eden primer vesikal aktinomikozis. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya E62. Ş. Adanur, T. Ziypak, NK. Hatipoğlu, AA. Sancaktutar, F. Bedir, M. Dağgüli, İ. Özbey. Böbrek ve iskelet anomalili hastalarda böbrek taşı tedavisinde RIRS etkinliği. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E63. T. Ziypak, Ş. Adanur, A. Ulutürk, F. Özkaya, Ö. Polat. Geniş başlangıç şema sonrası prostat biyopsisi ASAP ve PIN olan hastlarda saturasyon rebiyopsi kanser saptama oranını artırmaz: Prospektif randomize çalışmanın sonuçları. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E64. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, E. Koç, E. Demirer, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Transizyonel hücreli karsinomu taklit eden renal epiteloid anjiomyolipoma: Olgu sunumu. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E65. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, ŞO. Demirdoğen, HR. Aydın, M. Yılmaz, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Non-endoskopik iatrojenik mesane rüptürü: 42 olguluk deneyim. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E66. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, M. Koç, T. Yapanoğlu, Ö. Polat, A. Demirel, G. Okyar. Alt üriner sistem ateşli silah yaralanmaları: 36 olguluk deneyim. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E67. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, T. Yapanoğlu, İ. Özbey, Ö. Polat. Künt renal travmada non-operatif tedavi: 23 olguluk deneyim. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E68. Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Özkaya, ŞO. Demirdöğen, Y. Aksoy, İ. Özbey. Warfarin kullanan hastada renal hücreli karsinomun spontan rüptürüne bağlı masif retroperitoneal kanama: Nadir bir olgu. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E69. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Keskin, E. Koç, E. Demirci, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. Primer böbrek malign fibröz histivositomu: Olgu sunumu. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E70. Ş. Adanur, T. Ziypak, EG. Özbey, F. Özkaya, T. Yapanoğlu, İ. Özbey. Priapizm: 25 yıllık deneyimlerimiz. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E71. Ş. Adanur, T. Ziypak, E. Koç, T. Yapanoğlu, Ö. Polat, G. Okyar. Retroperitoneal hemorajiye neden olan anjiomyolipom (Wunderlich Sendromu) deneyimlerimiz. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E72. Ö. Turangezli, Ş. Adanur, T. Ziypak, HR. Aydın, T. Yapanoğlu, Ö. Polat. T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E73. Ş. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, H. Koçakgöl, M. Aksoy, T. Yapanoğlu, Y. Aksoy. Pediatrik non-opak renal taş tedavisinde ultrasonografi klavuzluğunda ESWL. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya E74. Ş. Adanur, T. Ziypak, AH. Yılmaz, M. Aksoy, Y. Aksoy. Posterior üretral valv tedavisinde holmium lazer ile valv ablasyonun etkinliği. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E75. T. Ziypak, Ş. Adanur, E. Keskin, Y. Aksoy, İ. Özbey. Yalancı penil fraktür tanısı: Bir algoritma. Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya. E76. ŞO. Demirdöğen, F. Özkaya, M. Görgün, Ş. Adanur, T. Ziypak, F. Doğan. Benign prostat hiperplazisinin erken tanınması ve zamanında üst basamağa yönlendirilmesinin önemi. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 25-28 Nisan 2013, Konya

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME RANDEVUSU: Randevu almak istediğiniz GÜN ve SAATİ seçiniz.


 • Misafir Kullanıcı, İzmir

  Çok teşekkür ederim tekrardan. İlginiz ve cevaplarınız için.

 • M. T., Sakarya

  İlginiz için çok teşekkürler verimli bir görüşme oldu net aydınlatıcı ve insanın içini rahatlatan cevaplar aldım tekrar teşekkürler.

 • Genco Demirer, Antalya

  İlgisi ve bilgisi ile çok rahatlatan Doktor Tevfik Ziypak'a çok teşekkür ederim.

 • Misafir Kullanıcı, İstanbul

  Çok ilgili ve net cevaplarla hızlı iletişim kurabilen, alanında iyi olduğunu düşündüğüm bir doktor.

 • U. D., Şanlıurfa

  Mükemmel bir şekilde oldukça aydınlatıcı anlattı sağolsun. Hocama gerçekten çok teşekkür ederim. Aklımızda olan olmayan tüm soruları kendisi cevapladı. Gerçekten hastanın ruhundan anlayan, hem bir bilim adamı ve hem bir ilim adamı. Çok teşekkür ederim hocam.

Bu sayfada doktorunuz hakkında randevu sonrası değerlendirme yapabilirsiniz. Doktorunuzla iletişime geçmek için web sitemizdeki ya da Android, iOS mobil uygulamalarımızdaki chat(mesajlaşma) özelliğini kullanabilirsiniz.

Yorum bırakınız:

Adınız ve soyadınız isteğe bağlı gösterilecektir.
E-posta adresiniz yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.
Telefon numaranız yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.