Hakkında

Op. Dr. Alper Alabulut, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimini 2017 yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde tamamladı.

2018-2019 yılları arasında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzman olarak görev yaptı. Ardından 2019-2021 yılları arasında VM Medical Park Samsun Hastanesi ve 2021-2024 yılları arasında Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde Uzman olarak görev yaptı.

Uzmanlığı süresince 2.000'den fazla cerrahi girişim 50.000'den fazla hasta muayenesi gerçekleştiren Alabulut'un başta ileri omurga cerrahisi üzerine özgün teknikleri olmakla beraber beyin tümörleri, omurilik tümörleri ve doğumsal kaynaklı beyin ve omurilik hastalıklarına güncel yaklaşımlarla ve yüksek başarı oranlarıyla tedavilerini uygulamaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili ulusal ve uluslararası pek çok kurs ve kongreye katılmış, dergi ve kitaplara katkılarda bulunmuştur.

1986 Ankara doğumlu olan Alabulut, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Eğitim Geçmişi

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi (2004-2011), Ankara

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı – Tıpta Uzmanlık Eğitimi (2012-2017), Samsun

Çalışma Geçmişi

 • Acıbadem Hastanesi – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı (2021-2024), Eskişehir

 • VM Medical Park Hastanesi – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı (2019-2021), Samsun

 • Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı (2018-2019), Hatay

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı (2017-2018), Samsun

 • Alaçam Devlet Hastanesi – Pratisyen Hekim (2011-2012), Samsun

Hizmetler

 • Skolyoz ve Kifoz Cerrahisi

 • Bel fıtığı Mikrocerrahisi ve Endoskopik Cerrahisi

 • Omurga Kanal Daralması Mikrocerrahisi

 • Boyun Fıtığı Mikrocerrahisi

 • Beyin Tümörü Mikrocerrahisi

 • Nöronavigasyon Destekli Tümör Cerrahisi

 • Beyincik Sarkması Mikrocerrahisi

 • Baş-Boyun Bileşke Anomalilerinin Cerrahisi

 • Omurga Kayma (Listezis) ve Kırık (Fraktür) Cerrahisi

 • Spinal Revizyon Cerrahisi

 • Sırt Fıtığı Mikrocerrahisi

 • Hidrosefali Cerrahisi

 • Omurga ve Omurilik Tümörleri Mikrocerrahisi

 • Radyofrekans ile Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavisi

 • Omurga Enfeksiyonları Cerrahisi

 • BeyinMalformasyon Mikrocerrahisi

 • Beyin Anevrizması ve Arteriovenöz

 • Spina Bifida Mikrocerrahisi

 • Kraniosinositoz Cerrahisi

 • Beyin Kanamalarının Cerrahisi

 • Periferik Sinir Tümörleri Cerrahisi

 • Ağrı Yönetimi

Bölümler

 • Omurga Cerrahisi

 • Nöroonkolojik Cerrahi (Beyin ve Sinir Sistemi Tümörleri Cerrahisi)

 • Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi)

 • Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damar Hastalıkları Cerrahisi)

 • Girişimsel Ağrı Tedavisi

 • Fonksiyonel Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Sistemi Pil ve Stimülatör Cerrahisi)

Bilimsel Çalışmalar

 • Kitap Bölüm Yazarlığı, Nöroşirurjik Acil Yönetim, Akademisyen Kitabevi, Ankara, Türkiye, 2022.Kitap Editörü: D. Türköz. “Bölüm 14: Servikal Travmalar” için Bölüm Yazarı: A. Alabulut

 • Kitap Bölüm Yazarlığı, Nöroşirurjik Acil Yönetim, Akademisyen Kitabevi, Ankara, Türkiye, 2022.Kitap Editörü: D. Türköz. “Bölüm 7: Akut Hidrosefali Yönetimi” için Bölüm Yazarı: A. Alabulut

 • Efe IE, Aydin OU, Alabulut A, Celik O, Aydin K. COVID-19-Associated Encephalitis Mimicking Glial Tumor. World Neurosurg. 2020 Aug;140:46-48. doi: 10.1016/j.wneu.2020.05.194. Epub 2020 May 29.

 • Efe IE, Aydin OU, Alabulut A, Celik O, Aydin K. Multiple Large-Size Cystic Cerebral Cavernomas. World Neurosurg. 2020 Jul;139:410-414. doi: 10.1016/j.wneu.2020.04.189. Epub 2020 May 4.

 • Alabulut A, Kerimoğlu A. Split Kord Malformasyonu ve Tethered Cord Sendromu'nun eşlik ettiği Skolyoz: Olgu Sunumu. 34. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2020

 • Alabulut A, Kerimoğlu A. Primer İntrakranial İnfratentorial Kist Hidatik: Olgu Sunumu. 34. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2020

 • Alabulut A, Çelik Ö, Aydın K, Efe İE, Aydın OU. Aşağı ve Lateral Uzanım Gösteren Sakral Kordoma'nın Posterior Yaklaşımla Total Rezeksiyonu. 34. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2020

 • Kerimoğlu A, Alabulut A. Çocukluk Çağı Supratentorial Ekstraaksiyel Dev Anaplastik Ependimom Olgusu. 34. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2020

 • Tıpta Uzmanlık Tezi, Spontan subaraknoid kanama tanısı alan hastaların klinik ve radyolojik bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Yazar: Alabulut A. Danışman: Marangoz AH. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2017

 • Tamdoğan T, Taşkın Ö, Alabulut A, Durmuş YE, Marangoz AH, Kuruoğlu E, Çokluk C. Spondilodiskit ve Psoas Abseli Hastada İntradiskal Dren Uygulanması. 30. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 8-12 Nisan 2016

 • Alabulut A, Kuruoğlu E, Çokluk C. Retroperitoneal Dev Nörofibrom: Olgu Sunumu. 30. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 8-12 Nisan 2016

 • Marangoz AH, Kuruoğlu E, Alabulut A, Çokluk C. Beyinde Spontan Migrasyon Gösteren Kurşunun Reoperasyonla Çıkartılması. 30. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 8-12 Nisan 2016

 • Tamdoğan T, Alabulut A, Taşkın Ö, Kuruoğlu E, Marangoz AH, Çokluk C. Eksternal Ventriküler Drenaj Kurulan ve Sonrasında Ventriküloperitoneal Şant Uygulanan Hastalarda Proksimal Kateter Tespitine Alternatif Bir Yöntem. 30. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 8-12 Nisan 2016

 • Marangoz AH, Kuruoğlu E, Türköz A, Alabulut A, Yılmaz SB, Çokluk C. Araknoid Kistlerin Volüm Rendering Tekniği Kullanılarak Üç Boyutlu İncelenmesi. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2015

 • Alabulut A, Kuruoğlu E, Marangoz AH, Çokluk C. Lomber Disk Cerrahisinde C-Kollu Floroskopi Altında Perkütan İşaretlemeyle Seviye Tespiti. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2015

 • Kuruoğlu E, Marangoz AH, Tamdoğan T, Alabulut A, Çokluk C. Spinal Cerrahide Pedikül Açıcı ile Oluşturulan Foramenin Translüminasyon Yöntemiyle Kontrol Edilmesi. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2015

 • Alabulut A, Kuruoğlu E, Marangoz AH, Çokluk C. Ameliyat Öncesi Müzik Dinletisinin Postoperatif Erken Dönem Etkilerinin Araştırılması. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2015

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME RANDEVUSU: Randevu almak istediğiniz GÜN ve SAATİ seçiniz.


Bu sayfada doktorunuz hakkında randevu sonrası değerlendirme yapabilirsiniz. Doktorunuzla iletişime geçmek için uygulamamızdaki chat özelliğini kullanabilirsiniz.

Yorum bırakınız:

Adınız ve soyadınız isteğe bağlı gösterilecektir.
E-posta adresiniz yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.
Telefon numaranız yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.