Hakkında

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak pediatrik kardiyoloji bilim dalında görev yaptı. Burada pediatrik kardiyoloji ve pediatrik kardiyoloji invazif girişimleri hakkında eğitimler aldı. Bu süre içerisinde pediatrik transtorasik Ekokardiyografi (EKO), transözefagial ekokardiyografi (TEE), pediatrik tanısal katater anjiografi, transkateter PDA kapatılması, transkateter ASD kapatılması, transkateter VSD kapatılması, pulmoner ve aort balon valvüloplasti uygulamaları, koarktasyon balon anjioplasti uygulaması, PDA stenting, transvenöz pace (kalp pili) takılması ve diğer pediatrik invazif girişimler hakkında eğitimleri aldı. (2015 – 2017)

Eğitim Geçmişi

 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları - (2007-2012)

 • Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesi (1997 – 2000) - (2000-2006)

 • Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesi - (1997-2000)

Çalışma Geçmişi

 • Gaziantep Özel Liv Hospital Hastanesi - (2020-Halen)

 • Gaziantep özel Sevgi Hastanesinde 2017 yılında pediatrik kalp damar cerrahi (pediatrik KVC) yoğun bakım ünitesini kurdu ve 3 yıl boyunca pediatrik KVC yoğun bakım ünitesi sorumlu hekimi olarak görev yaptı. Ayrıca Aynı hastanede Çocuk yoğun bakım ünitesi sorumlu hekimi, kritik hasta takibi sorumlu hekimi olarak görev yaptı. - (2017-2020)

 • Siirt Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi - (2013-2015)

 • Siirt Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı - (2012-2013)

 • Elazığ Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D. Uzmanlık - (2007-2012)

 • Van Erçiş Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlama Merkezi - (2006-2007)

Hizmetler

 • Çocuklarda Gelişme Geriliği

 • Beslenme Bozuklukları

 • Çocuklarda ZatürreBronşit

 • Astım Takip ve Tedavisi

 • Çocuklarda Kalpte Üfürüm

 • Çocuklarda Göğüs Ağrısı

 • Çarpıntı Takip ve Tedavisi

 • Çocuklarda Kalp Delikleri ve Diğer Kalp Hastalıkları Takibi

 • Yenidoğan Bebeklerin Takip ve Tedavisi

Bölümler

 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)

 • Transkateter ASD kapatılması

 • Transkateter VSD kapatılması

 • Transkateter PDA kapatılması

 • Aort balon valvüloplasti

 • Pulmoner balon valvüloplasti

 • Koarktasyon balonanjioplasti

 • Tanısal kateter anjiografi

 • Detaylı EKG yorumlama

 • Santral Venöz Kateterizasyo (ater-venöz)

 • Tüp Torakostomi

 • Lomber Ponksiyon

 • Mekanik Ventilatör ile kritik Hasta İzlemi (Yenidoğan ve Çocuk)

 • Endotrakeal Entübasyon

 • Umblikal Ven ve Arter Kateterizasyon

 • Kan Gazı Yorumlama

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME RANDEVUSU: Randevu almak istediğiniz GÜN ve SAATİ seçiniz.


Bu sayfada doktorunuz hakkında randevu sonrası değerlendirme yapabilirsiniz. Doktorunuzla iletişime geçmek için uygulamamızdaki chat özelliğini kullanabilirsiniz.

Yorum bırakınız:

Adınız ve soyadınız isteğe bağlı gösterilecektir.
E-posta adresiniz yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.
Telefon numaranız yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.