Canlı Destek
Üroloji

Erkek ve kadınlarda böbrek, idrar kanalı ve idrar torbası hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenir. Erkeklerde prostat, testis ve penis hastalıkları ile kadınlarda idrar kaçırma ve mesane düşüklüğü ürolojinin ilgi alanıdır. Çocukluk döneminde peygamber sünneti diye bilinen hipospadias, inmemiş testis ve testis torbasında su oluşumu dediğimiz hidrosel çocukluk çağında sık görülen hastalıklar ile ilgilenir.

İdrar yollarındaki taş hastalıkları ve kanserler de üroloji bölümünün tedavi ettiği hastalıklardandır.