Canlı Destek
ATEŞLİ HAVALE

ATEŞLİ HAVALE

Bebek ve 6 yaşa kadar olan küçük çocuklarımızın bir kısmında, ateşlenme ile

birlikte ortaya çıkan ve havale olarak bilinen ateşli nöbetler gelişebilmektedir. Kol

ve bacaklarda kasılmalar ya da tepkisiz kalma görülebilir. Çevreye ve

söylenenlere karşı farkındalık azalır. Çoğunluğu 1-2 dakika gibi kısa sürelidir

ancak 15 dakika ya da daha uzun sürenleri de olabilir.

Havale sıklıkla ateşli enfeksiyonun ilk gününde görülsede 2 ya da 3. gününde de

yaşanabilir.

Her 100 çocuğun 4’ünde ateşli havale görülmekte ve 1/3’ünde tekrarlamaktadır.

Yakın akrabalarda ateşli havale geçirme öyküsü varsa ya da ilk nöbet küçük

yaşlarda görülüyorsa nöbetin tekrarlama ihtimali artmaktadır.

 

Ateşli nöbetlerin çoğunluğu zararsızdır. Az bir kısmında ileride sara hastalığı

görülme ihtimali artmaktadır.

 

Nöbet esnasında anne ya da baba sakin olmalı, çocuğu yere yan yatırmalıdır.

Ağzında yemek gibi bir cisim varsa yavaşça çıkarılmalı, ağıza parmak vs…

sokulmamalıdır. Nöbet 5 dakikayı geçerse en yakındaki sağlık kuruluşuna

götürülmelidir.

Sağlık kuruluşunda nöbet ve ateşe neden olan enfeksiyonun tedavisi

düzenlenmelidir. Nöbet uzun sürdü ise ya da gün içinde tekrarladı ise çocuğun

hastaneye yatırılması gerekmektedir.

 

Ateşli havalelerin tekrarlamaması için, enfeksiyon dönemlerinde ateşin yakın

takibi, gerekli ise ateş düşürücü ilaçların kullanılması önerilebilir. Ateşli nöbetleri

tekrarlamaya devam eden olguların ise tetkik ve tedavi sürecinin planlanması

amacıyla çocuk nöroloji hekimlerine başvurması gerekmektedir

 

Doç.Dr.Erhan BAYRAM

Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nöroloji Uzmanı