Canlı Destek
ATEŞLİ HAVALE

ATEŞLİ HAVALE

Bebek ve 6 yaşa kadar olan küçük çocuklarımızın bir kısmında, ateşlenme ile birlikte ortaya çıkan ve havale olarak bilinen ateşli nöbetler gelişebilmektedir. Kol ve bacaklarda kasılmalar ya da tepkisiz kalma görülebilir. Çevreye ve söylenenlere karşı farkındalık azalır. Çoğunluğu 1-2 dakika gibi kısa sürelidir ancak 15 dakika ya da daha uzun sürenleri de olabilir. Havale sıklıkla ateşli enfeksiyonun ilk gününde görülse de 2 ya da 3. gününde de yaşanabilir. Her 100 çocuğun 4’ünde ateşli havale görülmekte ve 1/3’ünde tekrarlamaktadır. Yakın akrabalarda ateşli havale geçirme öyküsü varsa ya da ilk nöbet küçük yaşlarda görülüyorsa nöbetin tekrarlama ihtimali artmaktadır. Ateşli nöbetlerin çoğunluğu zararsızdır. Az bir kısmında ileride sara hastalığı görülme ihtimali artmaktadır. Nöbet esnasında anne ya da baba sakin olmalı, çocuğu yere yan yatırmalıdır. Ağzında yemek gibi bir cisim varsa yavaşça çıkarılmalı, ağıza parmak sokulmamalıdır. Nöbet 5 dakikayı geçerse en yakındaki sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Sağlık kuruluşunda nöbet ve ateşe neden olan enfeksiyonun tedavisi düzenlenmelidir. Nöbet uzun sürdü ise ya da gün içinde tekrarladı ise çocuğun hastaneye yatırılması gerekmektedir. Ateşli havalelerin tekrarlamaması için, enfeksiyon dönemlerinde ateşin yakın takibi, gerekli ise ateş düşürücü ilaçların kullanılması önerilebilir. Ateşli nöbetleri tekrarlamaya devam eden olguların ise tetkik ve tedavi sürecinin planlanması amacıyla çocuk nöroloji hekimlerine başvurması gerekmektedir

Doç. Dr. Erhan BAYRAM

Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nöroloji Uzmanı