ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI

Aşılamada Hedef Hastalıklar Nelerdir?

Aşılamada hedef hastalıklar; sık görülen, ağır veya ölümcül seyreden veya kalıcı hasar bırakma riski olan hastalıklardır. Aşılanan kişi kendisi hasta olmayacağı gibi yakın çevresine hastalığı bulaştırma riski de taşımayacaktır ve onları da dolaylı olarak koruyabilecektir; bu olaya toplumsal bağışıklık (Herd İmmunity) denilmektedir. Sık görülen hastalıklardaki aşılama bu hastalığa yönelik sağlık harcamalarını da azaltacağı için ekonomik olarak da ülkelere katkı sağlayacaktır.

Aşılama hastalığa sebep olan mikropla karşılaşmadan önce vücuda zayıflatılmış veya ölü mikrobu vererek, vücudu o hastalığa karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlar. Böylece vücudun bağışıklık hücreleri mikrobu tanır ve mikroba karşı koruyucu nitelikte bağışıklık maddeleri (antikorlar) salgılar. Unutulmaması gereken nokta immünolojik hafızanın uzun süreli olmasına rağmen tamamen mükemmel olmadığıdır. Bu sebeple etkin ve güçlü bağışıklık yanıtının elde edilmesi için belli aralarla birden çok aşı yapılması veya bu aşıların belli aralıklarla tekrar edilmesi gerekir. Bu tekrar aşılarına pekiştirme (rapel) aşıları denir.

Aşılama ile sık görülen ve ölümlere yol açan hastalıkların tamamen ortadan kaldırılabilmesi de mümkündür. Örneğin; daha önceleri büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığı, 1977 yılından beri dünyadan tamamen temizlenmiştir ve hastalık etkeni ortadan kaldırılmıştır. 

Bu sebeple 1977 yılından sonra doğanlara çiçek aşısı uygulaması da kaldırılmıştır. Yine bulaşıcı olan, ölüm ve sakatlıklarla yol açan çocuk felci hastalığı da, düzenli aşılamaya bağlı olarak ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede artık görülmemektedir. 

Türkiye bu sebeple poliodan (çocuk felcinden) arındırılmış ülke sertifikasını almıştır. Ancak halen komşu ülkelerde çocuk felci vakaları görüldüğü için rutin aşılann içinde polio aşısı uygulanmaya devam etmektedir. Bunun dışında kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, hepatit B, hepatit A, zatürre ve menenjit hastalıklarında da kayda değer yol kat edilmiş, hastalık sıklığı ve komplikasyonları belirgin derecede azalmıştır. 

Sağlık bakanlığımızın çok düzenli ve geniş kapsamlı bir aşı takvimi vardır, aile hekimleri ve pediatristler tarafından aşılar takip edilmektedir. Halen rutin aşı şemasında olmayan Rotavirüs (ishal) ve meningokok menenjit aşısı, human papilloma virüs aşısı ( serviks kanserinden koruma amaçlı), özellikle riskli bebeklere uygulanan RSV aşısı (yenidoğan uzmanı tarafından rapor gerekir)ve her yıl tekrar edilmesi gereken grip aşısı (risk gruplarına ödenmektedir) da özel aşılama içindedir, bu konuda ayrıntılı bilgiler için kişilerin hekimlerine danışmaları yeterli olacaktır.

 


 

Çocuk Hastalıkları Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin

Çocuklarda sık görülen birçok hastalık çeşidi vardır. Bu hastalıklar hakkında önceden bilgi sahibi olmak, ebeveyn olarak sizleri daha hazırlıklı tutar. Sizler için bloğumuzda çeşitli çocuk hastalıklarını ele aldık. 

Başlıklara tıklayarak ilgili yazıya ulaşabilirsiniz;

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK

Öksürük ailelerin çocukluk çağında en çok şikâyet ettikleri şikayetlerden biridir. Öksürük bir hastalık belirtisi olup insanın solunum sistemi yollarını korumaya yönelik vücudun tepkisidir, reflekstir.

BADEMCİK İLTİHABI NEDİR?

Bademcik iltihabı vakalarının çoğu, soğuk algınlığına veya grip virüsüne (grip) neden olan virüsler gibi viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. Bademciklerin korunması, bağışıklık sisteminin işlemesi için oldukça önemlidir.

ÇOCUKLARDA GRİP VE NEZLE (SOĞUK ALGINLIĞI)

Grip ve nezle birbirinden çok farklı hastalıktır. Grip etkeni influenza virüsü iken nezle, soğuk algınlığı nedeni yaklaşık 200 çeşit virüsle oluşmaktadır. Grip ve nezle (soğuk algınlığı) çok karışmaktadır. Özellikle bu iki hastalık arasındaki farkın bilinmesi gerekmektedir.

ÇOCUĞUMUN KALP HASTALIĞI OLABİLİR Mİ?

Kalp hastalıkları genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, çocuk ve gençlerde azımsanmayacak kadar fazla görülüyor. Kalp hastalığı şüphesi olan çocukların ebeveynleri tarafından iyi gözlenmeli çünkü bu çocukların kalp hastalıklarının erken teşhisi hayati önem arz etmektedir.

ATEŞLİ HAVALE

Bebek ve 6 yaşa kadar olan küçük çocuklarımızın bir kısmında, ateşlenme ile birlikte ortaya çıkan ve havale olarak bilinen ateşli nöbetler görülebilmektedir.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ

Vücut ısısının normalin üzerine çıkma ateş olarak tanımlanır. Yani vücut ısısını koltuk altı ölçümle 37,2 °C üstü, kulaktan ölçümle 37,8 °C üstü ve rektalden (anüsten) ölçümle 38 °C üstü olarak tanımlanır.