MESANE TÜMÖRLERİ

MESANE TÜMÖRLERİ

Güncelleme: 29.10.2020 - Editör

Mesane Tümörleri Erkeklerde Daha Fazla Mı Görünür?

Mesane tümörleri en sık görülen uriner sistem tümörlerinden birisidir. Genel kanser insidansına bakıldığında erkeklerde 7, kadınlarda ise 17. sırada gelir. Malign mesane neoplazmlarının %90’ından fazlası transizyonel hücreli tümörlerdir. 

Mesanenin diğer tümörleri %3 skuamöz hücreli karsinoma, %2 adenokarsinoma, %1 indiferansiye karsinoma ve daha nadir olarak da küçük hücreli karsinomlar ve lenfoma görülür. Bu değişken histolojik çeşitler klinik seyri ve hayatta kalma süresini etkiler.

 

En Sık Görülen Şikayet Nedir?

Bu hastalarda en sık görülen klinik bulgu ağrısız pıhtılı idrar şikayetidir. Bunun yanında idrarda gözle görülür kanama şikayeti olan hastalarda mesane tümörü açısından değerlendirilmelidir.

 

Sigaranın Mesane Tümörüne Etkisi Var Mıdır?

Risk faktörleri arasında sigara büyük rol oynar. Hastaların çoğunda sigara içimi mevcuttur. Diğer risk faktörleri; kimyasallara maruziyet, paraziter enfeksiyonlar, doğumsal anomaliler (ekstrofi) yer almaktadır. Tanı için idrar tahlili ve ultrasonografi en sık kullanılan yöntemler olup uygun hastalarda bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme kullanılmaktadır. 

Kesin tanı için sistoskopi yapılarak gözle tümöral oluşum görmek gerekir. Transuretral rezeksiyon (TUR) dediğimiz teknikle tümör mesanenin kas yapısını içerecek şekilde alınmalı ve patolog tarafından incelenmelidir.

Patolog tarafından bu tümörün cinsi ve derecesi rapor edildikten sonra hastaya genel durumuna göre ek tedavi planlanabilir. Ek tedaviler; mesane içi ilaç tedavisi, kemoterapi, radyoterapi veya sistektomi dediğimiz mesanenin tamamen alınması işlemi yapılabilir.

Her hasta için bu ek tedavi farklılık gösterir. Bu hastalığın sıkı takibi gerekir. Kapalı ameliyat ile sağlığına kavuşan hastalar risk derecesine göre 3 ile 6 ay arasında sistoskopi işlemi yapılarak nüks dediğimiz tekrarlama en erken sürede tespit edilip TUR yöntemiyle tekrar opere edilmelidir.