Canlı Destek
MESANE TÜMÖRLERİ

MESANE TÜMÖRLERİ

Mesane tümörleri en sık görülen uriner sistem tümörlerinden birisidir. Genel kanser insidansına bakıldığında erkeklerde 7., kadınlarda ise 17. sırada gelir. Malign mesane neoplazmlarının %90’ından fazlası transizyonel hücreli tümörlerdir . Mesanenin  diğer tümörleri %3 skuamoz hücreli karsinoma , %2 adenokarsinoma, %1 indiferansiye karsinoma ve daha nadir olarak da küçük hücreli karsinomlar ve lenfoma görülür. Bu değişken histolojik çeşitler klinik seyri ve hayatta kalma süresini etkiler. Bu hastalarda en sık görülen klinik bulgu ağrısız pıhtılı idrar şikayetidir. Bunun yanında idrarda gözle görünür kanama şikayeti olan hastalarda mesane tümörü açısından değerlendirilmelidir.

Risk faktörleri arasında sigara büyük rol oynar. Hastaların çoğunda sigara içimi mevcutur. Diğer risk faktörleri; kimyasalllara maruziyet, paraziter enfeksiyonlar, doğumsal anomaliler (ekstrofi) yer almaktadır. Tanı için idrar tahlili ve ultrasonografi en sık kullanılan yöntemler olup uygun hastalarda bilgisayarlı tomografi ve magnetic rezonans görüntüleme kullanılmaktadır. Kesin tanı için sistoskopi yapılarak gözle tümöral oluşum görmek gerekir (Resim 1-2). Transuretral rezeksiyon(TUR) dediğimiz teknikle tümör mesanenin kas yapısını içerecek şekilde alınmalı ve patolog tarafından incelenmelidir. TUR ameliyatının video görüntüsü için

https://www.youtube.com/watch?v=IvNeqXTjrLs&t=32s

Patolog tarafından bu tümörün cinsi ve derecesi rapor edildikten sonra hastaya genel durumuna göre ek tedavi planlanabilir. Ek tedaviler; mesane içi ilaç tedavisi, kemoterapi, radyoterapi veya sistektomi dediğimiz mesanenin tamamen alınması işlemi yapılabilir.

Her hasta için bu ek tedavi farklılık gösterir. Bu hastalığın sıkı takibi gerekir. Kapalı ameliyat ile sağlığına kavuşan hastaalr risk derecesine göre 3 ile 6 ay arasında sistoskopi işlemi yapılarak nüks dediğimiz tekrarlama en erken sürede tespit edilip TUR yöntemiyle tekrar opere edilmelidir.