MİGRENDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Kaç İnsanda Kronik Migren Vardır?

Küresel nüfusun yaklaşık %2'si kronik migren yaşar.

Migren Kadınlar Mı Yoksa Erkeklerde Mi Daha Sık Görülür?

Kadınlarda daha sık görülür.

Aralıklı Migren Atakları Kronikleşebilir Mi?

Aralıklı migren atakları olanların  yaklaşık %3'ü her yıl kronikleşmektedir (sürekli ).

Migren Beyni Etkiler Mi?

  • Klinik, nörofizyolojik ve fonksiyonel görüntüleme çalışmaları, ataklar halinde seyreden migrenli hastalara kıyasla kronik migrenli hastaların beyinlerinde değişiklikler meydana gelebileceğini ileri sürmüştür.
  • Ayrıca, kronik migrenli hastalar, uyku bozukluğu, anksiyete, depresyon bağırsak ve sindirim problemi yaşar ve bu durum da yaşam kalitesini büyük ölçüde bozar.
  • Bazı çalışmalarda migren hastalarında mitokondriyal işlev bozukluğu bildirilmiştir.
  • Oksidatif strese neden olan durumlar (stres, diyetteki katkı maddeleri- nitrat-monosodyum glutamat ve susuzluk) migren gelişimi de dahil olmak üzere birçok hastalığın gelişiminde bir faktördür.

 

Migrenin Önüne Geçilebilir Mi?

Migren tedavisinde bütüncül yaklaşım, mitokondri destekleri ve beslenme planı ile migrenin önüne geçebilirsiniz.