TELETIP NEDİR? TELETIP UYGULAMALARI HAKKINDA HERŞEY!

TELETIP NEDİR? TELETIP UYGULAMALARI HAKKINDA HERŞEY!

Güncelleme: 14.06.2022 - Editör

Teletıp Nedir?

Teletıp, hasta ile doktorun uzak mesafeye rağmen elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknoloji aracılığıyla iletişime geçmesi ve böylelikle teşhis, tedavi, izlem, müdahale, bakım, tavsiye ve hatırlatmalar ile birey ve toplum sağlığına katkı sağlamasıdır.

 

Teletıp’ın avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Hekime kolay, rahat, hızlı, ucuz ulaşmanın yanında gereksiz başvuruların azalması elektronik verilerin toplanması, aktarılması, kronik hastalarının izleminin takibinin daha iyi olması avantaj olarak görülürken yeterli teknolojik altyapının olmaması, etik, hukuksal ve yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler dezavantaj olarak görülmektedir.

 

Teletıp ne zamandır uygulanıyor? Tarihçesi nedir?

Lancet tıp dergisi, 1879 yılında gece yarısı kötüleşen bir çocuğun durumunun telefon ile başarılı şekilde tanı konulmasını anlatan bir makale yayınlamış ve telefonun, gereksiz ev vizitlerini azaltılabilme ihtimali tartışılmıştır. ABD’de 1968 yıllarında acil tıp yardım telefon numarasını 9-1-1 olarak belirlemesine rağmen, telefonun halk tarafından yaygın kullanımı ve internet kullanımının aktif hale gelmesi 1990 yıllarda başlamış olup bu durum modern teletıp’ın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.

ABD’de özel sigorta veri tabanında yürütülen bir çalışmada 2005-2017 yılları arasındaki başvurular incelenmiştir. Bu çalışmaya göre hastaların 400.000’e yakın telesağlık başvurusu yapmış olduğu ve tele-sağlık kullanımının 2005’te 1000 sigorta alıcısı başına 0,02 ziyaret iken 2017 yılında bu oranını 1000 sigortalı başına 6,57’e çıktığı tespit edilmiştir.

 

Teletıp gelecekteki önemi

Teknolojik alt yapıların gelişmesi, halk ve sağlık çalışanları tarafından teletıp kültürünün oluşması, hukuksal ve tıbbi etik gibi konuların yerleşmesi ile birlikte tüm dünyada yaygınlaşacağı düşüncesindeyiz. Türkiye de önümüzde 10 yıl içerisinde özel sektörün yanında aile hekimleri, devlet hastanelerinde uzaktan sağlık hizmeti yaygın olarak kullanılacak bir çok kronik hasta takip, tedavi ve izlemi uzaktan gerçekleşecektir. 

 

Teletıp’ın etik, hukuksal ve yasal boyutları nelerdir?

Türkiye’de Telesağlık uygulamalarını doğrudan yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmadığından, söz konusu uygulamanın tıbbi standartları ve etik ilkeleri çerçevelendiği takdirde hukuki engel teşkil etmesini ya da sigorta kapsamında sayılmasının önünde hukuken bir engel bulunmadığı tıp otoritelerince düşünülmektedir. 10 Şubat 2022 tarihinde resmi gazetede uzaktan sağlık hizmeti ile ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. Yine 13 Mayıs 2022 tarihinde sağlık bakanlığı resmi sitesinde uzaktan sağlık hizmeti ile ilgili kılavuz yayınlanmıştır.

 

Teletıp hangi branşlar ve hangi hastalar için uygundur?

Uzaktan sağlık hizmeti fiziksel muayenenin ikinci planda olduğu psikiyatri, psikoloji, diyetisyen gibi branşlarda olduğu gibi, tüm tıbbi branşlarda ve hasta gruplarında fayda sağlayacaktır. Özellikle diyabet (şeker) hastalarında insülin ve diğer şeker ilaçlarının düzenlenmesi uzaktan yapılabilmektedir.

Diyabet (Şeker) hastalığında; hastalar kan şeker ölçümlerini doktorlara uzaktan bildirebilmekte ve böylelikle doktorlar hastaları sıkı takip etmekte, glisemik kontrolü iyileştirmek için gayet hızlı ve kolay pozisyon alabilmektedir. Akut ve acil müdahale ihtiyacı olan sık hipoglisemi veya hiperglisemi ataklar olan hastaların yakın izlenmesi mümkün olmaktadır.

Hekimle hastayı görüntülü konuşmayı sağlamaktadır. Tabi bu daha önce ki yıllarda aslında telefonla görüşme de bir şekilde bunlar uygulanıyordu.

Hastanem Yanımda da bu projeyi daha sistemik hale getirmeyi planlamıştır.

Hasta ile hekimin görüntülü görüşerek teşhis tanı, tedavi ve izlem sürecini uzaktan mesaj, mail, telefon, görüntülü görüşme ile gerçekleşmesidir.

Dünya bu yöne giderken insanlara uzaktan sağlık hizmetini sistemik olarak yardımını sağlamayı düşündük. Gelecekte Teletıp ile zaman ve mekan sorunu olmadan hasta ile hekim arasındaki engelleri kaldırarak bu işi daha basite indirgeyerek, çözebilmeyi hedefliyor.

Hastanem Yanımda üzerinden sağlık hizmeti almak için buradan Online Görüş talep edebilirsiniz.

 

Teletıp neden önemlidir?

Tıpta; fiziksel temas, fizik muayene birçok hastalığın teşhisinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Ancak uygun zaman, mekan fizik muayene yapmakta zorluk oluşturabilmektedir. Hastalığın teşhisinde tıbbi öykü olarak bilinen anamnez, fiziksel muayeneden çok daha değerlidir.

Tıpta en önemli şey hastaya doğru teşhisin konulmasıdır. Doğru teşhis için de uygun tıbbi öykü önemlidir. Hatta teşhisin %’70'ini anamnez denen tıbbi öykü yer alır. Tıbbi öykü hastanın hastalığının ne zaman başladığı, nasıl başladığı, eşlik eden şikayetleri var mı, farklı şikayetler eklendi mi? Şikayetleri sabah veya akşam ile ilişkisi, açlık ve tokluk ile ilişkisi var mı? gibi sorulara yanıt arar. Eforla ve istirahat ilişkisi gibi sorularla hastanın hastalığını teşhis etmekteyiz. Ancak anamnez teşhisin %70’ini kapsamaktadır.

Ancak mevcut tıp uygulamalarında hekimin hastaya ayıracağı zamanın kısıtlı olması, hastaların basit işler için hastaneye gitmesi ve hekimi meşgul etmesinden dolayı tıbbi öykü yeterince yapılamamakta, teşhiste problemler oluşmaktadır. Tıbbi öykü 10-15 dakika olması gerekmektedir. Bazı hastalıklarda tıbbi öykü 30-60 dakikaya kadar sürebilmektedir.

Teletıp ile yeterince zaman ayırarak uygun tıbbi öykü alınması amaçlamaktayız. Fiziksel muayene, iyi tıbbi öykü, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri ile bazı hastalıklar dışında ikinci plandadır.

Teletıp özellikle fizik muayene gerektirmeyen hastalıkların teşhisi, tanısı ve izlemi yanı sıra fizik muayene gerektiren hastaları uygun merkezlere yönlendirmeyi sağlamaktadır.

Teletıp ile insanların gereksiz durumlarda hastaneye gitmesini önlemek, hekimin ve hastaların zaman kaybını ve teşhis gecikmelerini önlemektir. Hastaneye giderken yaşadığı olumsuz koşulları azaltmaktadır.

 

Ülkemizde Teletıbbın nasıl bir katkısı olur?

Türkiye'de bazı merkezlerde bir hekim bir günde 100 hastaya bakabilmektir. Bu yoğunluk hasta hekim ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Hekim hastasına yeterince vakit ayıramamaktadır. Hastaya hastalığı, ilaçları ve tedavi süreci ile ilgili yeterince bilgi verememektedir. Hekim hastasına uygun teşhis ve tedaviyi önerse de yeterli süre ayıramadığı zaman hasta başka bir hekimden ikinci görüş alma ihtiyacı duymaktadır. 

Bu ikinci görüş alma teşhis, tedavi sürecini sekteye uğratmaktadır. Hastalarımız zaman zaman başka hekimden hastalığı, tetkikleri ve tedavisi hakkında bilgi almak istemektedir. Hekimlerin klinik deneyim, ekollerinde kabul edilebilir farklılıklar hastalarda ikinci görüş alma ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Ameliyat olmalı mıyım, ameliyat olacaksam sınırları nasıl olmalı, sonrasında neler yapmalıyım, tedavi izlemi nasıl olmalıdır gibi sorulara teletıp ile yanıt bulacaktır.

Örneğin, hastaya tiroid nodülü teşhisi konulur? Tiroid nodülünde izlem nasıl olmalı, biyopsi yapılmalı mı, ameliyat olmalı mıyım gibi soruların cevabını farklı birkaç hekimden almak istemektedir. Bel ağrılarında izlemde de benzer durumlar oluşmaktadır. 

Fizik tedavi mi almalıyım yoksa ameliyat mı olmalıyım gibi soruları hastalarımız aklına takılmaktadır. Teletıp, Hastanem Yanımda bu ve bu gibi hastaların sorunlarına kısa zamanda, hızlı bir şekilde çözüm oluşturmaktadır.

Sağlık bakanlığı uzaktan sağlık hizmeti ile reçete ve raporlu ilaçlar yazılabilmekte, tetkikleri isteyebilmekte olacağız.

Belli zaman sonra sigortalar teletıp ile ve eczanelerle ve belli hastanelerle anlaşma sağlanacak.

Dahası Teletıp ileride hasta evinden çıkmadan doktoru ile görüşüp ilaç tavsiyelerini sisteme yazıp ilgili nöbetçi eczaneler ilaçları hastanın evine getirecek.

Şu anda hastaneye giden hastaların %70’i Teletıp ile şikayetlerine çözüm bulabilecek, hastaneye gitmelerine ihtiyaç kalmayacak.

Hastaneye gidecek hastalar hangi bölüme gidecekleri hangi tetkikleri yapılacağını ve izlemde neler yapılacağını bilerek gidecekler.

Teletıp uygulaması olan Hastanem Yanımda hekim ile hasta arasındaki iletişimi ve sıcaklığı sağlayarak, iletişime engel olan sorunları kaldırarak hızlı ve kolay şekilde insanlara hizmeti esas almaktadır. Zamana ve mekana bağlı olmadan herkes her yerde istediği hekimle istediği zamanda görüşmeyi sağlamaktır.  

 


 

Hastanem Yanımda sizler için var !

Hastanem Yanımda ekibi olarak, toplum sağlığını ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini öenmsemekteyiz. Hastalarımızın mümkün olan en iyi sağlık hizmetlerinden yararlanamsını istiyoruz.

Bu nedenle sitemiz üzerinden çeşitli sağlık hizmetlerini kullanabilir, bilgilendirici içerikler ile ipuçları alabilirsiniz.

 

Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi eczaneleri bulmak bazı durumlarda güç olabilmektedir. Hastanem Yanımda farkıyla Nöbetçi Eczane uygulamalarına buradan erişebilirsiniz.

 

Hastanem Yanımda Youtube'da!

Hastanem Yanımda'nın Youtube videolarını duymuş muydunuz? Alanında uzman pek çok hekimle yaptığımız canlı yayınları ve videoları takip etmenizi tavsiye ederiz.

 

Sağlık Köşesi ve Blogları

Hastanem Yanımda ekibi olarak çeşitli hastalıklar hakkında yararlı olabileceğini düşündüğümüz içerikler hazırladık. Blog yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Hastanem Yanımda ekibi olarak sıkça merak edilen sorular almaktayız. Bu soruları derlediğimiz Sıkça Sorulan Sorular kısmından ulaşabilirsiniz.

 


 

Teletıp Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

  • Teletıp uygulamaları nelerdir?

T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Sistemi radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7x24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

  • Anamnez nedir?

Anamnez, doktorun hastaya teşhis koyma amaçlı olarak hastaya sorduğu sorular sonucu elde ettiği hastanın öyküsüdür. Hastanın mevcut ya da geçmiş hastalıkları hakkında, kendisinden ya da bir yakınından alınan bilgilerdir.

  • Teletıp ne zamandan beri var?

Modern teletıp, 1960’lı yıllarda, Logan Uluslararası Havalimanı çalışanlarına ve yolcularına yönelik, Massachusetts General Hospital tarafından oluşturulan, bir multidisipliner hastanede uzaktan klinik değerlendirme yapılması ve Nebraska Üniversitesi’nde telepsikiyatri değerlendirmeleri ile başlamıştır. 1990’lı yıllarda internetin ve dijital teknolojilerin gelişmesi ile popülerliğini yeniden kazanmıştır.

  • Teletıp nasıl yapılıyor?

Tele sağlık ya da teletıp uygulamaları, eş zamanlı (senkron) olabildiği gibi, asenkron da olabilmektedir. Senkron uygulamalara örnek olarak video konferans (eş zamanlı video, görüntü ya da ses paylaşımı) verilebilir. Bu duruma örnek olarak, gerçek zamanlı hastaların hekimlerden danışmanlık hizmeti alması, hekimler arası konsültasyon, tanı koyma, hasta yönetim süreçlerine dahil olma ve hasta monitörizasyonu da örnek olarak verilebilir.

  • Teletıbbın Klinik uygulamalarla bağlantısı var mıdır?

Hastaların tanıya yönelik testlerinin uygulanması kısmında laboratuvar, görüntüleme gibi birimlerde çalışan kişilere yönelik uzaktan uygulama gerekliliği doğmaktadır. Bu durum gibi hastanın takibi süresince iletişimi, tekrar muayenesi, izlem ve taburculuk kararının paylaşılması gibi konularda da teletıbba gerek duyulabilmektedir.