Bilinen Diller

 • Türkçe (Turkish) - Native

Eğitim Geçmişi

 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (2005 – 2011)

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999 – 2005)

Çalışma Geçmişi

 • Özel İstanbul Hospital (İstanbul - İkitelli) (2017 - halen)

 • Sungurlu Devlet Hastanesi (2015 - 2017)

 • Erzincan Özel Neon Hastanesi - Özel Güngören Kolan Hastanesi (2014)

 • Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Üroloji Uzmanlığı (40. Dönem Mecburi Hizmet) (2011 - 2014)

 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Üroloji Asistanlığı (2005–2011)

Bilimsel Çalışmalar

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Metin Öztürk, Orhan Koca, Eyüp Veli Küçük, Muzaffer Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, M. İhsan Karaman. The Relation of Pain with Age and Geographical Location in Turkey in Transrectal Ultrasonography-guided Prostate Biopsy. Journal of Medicine and Medical Sciences, 1(5):162-165, (2010).

 • A2. Metin Öztürk, Orhan Koca, Muzaffer Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, Cevdet Kaya, M. İhsan Karaman. Question for a Questionnaire: The International Index of Erectile Function. Int J Impot Res, 23(1):24-6, (2011).

 • A3. Metin Öztürk, Orhan Koca, Muzaffer Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, Cevdet Kaya, M. İhsan Karaman. International Prostate Symptom score: Really appreciated by all patients or not? Urology journal, 8(3):227-30, (2011).

 • A4. Metin Öztürk, Orhan Koca, Murat Tüken, Oğuz Keleş, Abdullah İlktaç, M.İhsan Karaman. Hormonal evaluation in premature ejaculation. Urol Int, 88(4):454-8, (2012).

 • A5. Mustafa Güneş, Cevdet Kaya, Orhan Koca, M.Oğuz Keleş, M. İhsan Karaman. Acute Scrotum in Henoch-Schölein’s Purpura: Fact or Fiction. Turk J Pediatr, 54: 194-197, (2012).

 • A6. Metin Öztürk, Orhan Koca, Oğuz Keleş, Seda Yılmaz, M. İhsan Karaman. Increased sperm DNA damage in experimental rat varicocele model and beneficial effect of varicocelectomy. Int J Fert and Ster, 6(2):95-100, (2012).

 • A8. Mustafa Güneş, M.Oğuz Keleş, N.Sinem Çiloğlu, Orhan Koca, Mehmet Akyüz. Cavernous hemangioma of the scrotum treated with local steroid: A case report. Türkiye Klinikleri J Med Sci. DOI: 10.5336/medsci.2011-23747.

 • A9. Metin Öztürk, Orhan Koca, Oğuz Keleş, Gonca Haklar, Özgür Baykan, Feriha Ercan, Olgu Enis Tok, M. Ihsan Karaman. The impact of unilateral experimental rat varicocele model on testicular histopathology, Leydig cell counts, and intratesticular testosterone levels of both testes. Urol J. 2013 Sep 26;10(3): 973-80.

 • A10. Mustafa Güneş, Muzaffer Oğuz Keleş, Cevdet Kaya, Orhan Koca, Zülfü Sertkaya, Mehmet Akyüz, Muammer Altok, Mehmet Umur, M. İhsan Karaman. Does resectoscope size play a role in formation of urethral stricture following transurethral prostate resection? Int Braz J Urol. 2015 Jul-Aug;41(4):744-9. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.0093.

 • A11. Caliskan S, Keles MO, Kaba S, Koca O, Akyuz M, Ozturk MI, Karaman MI. Active surveillance or radical prostatectomy? Which treatment is best? Bratisl Lek Listy. 2016;117(8):468-71.

 • A12. Keles MO, Caliskan S, Gokce AM, Gunes M. Assessment of sexual functions in partners of women with complaints of urinary incontinence. Int Braz J Urol. 2016 Sep-Oct;42(5):999-1004. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2015.0353.

 • B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • B1. Mustafa Güneş, M. Oğuz Keleş, Cevdet Kaya, Orhan Koca, Zülfü Sertkaya, M. İhsan Karaman. Short term results of resectoscope size on Urethral stricture after transurethral prostate resection: Prospective, randomized, single blind study. EAU 6th South Eastern European Meeting, Istanbul, 2010. Eur Urol Suppl, 9(6):602, (2010) (Sözlü Bildiri).

 • B2. Orhan Koca, M.Oğuz Keleş, Cevdet Kaya, Mustafa Güneş, Metin Öztürk, M.İhsan Karaman. Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia with Plasmakinetic Vaporization: 6-Year Follow-up. SIU World Meeting on Lower Urinary Tract Dysfunction, Marrakech. Urology, 76 (Supp 3A):37, (2010) (Sözlü Bildiri).

 • B3. Metin Öztürk, Orhan Koca, Oğuz Keleş, Gonca Haklar, Özgür Baykan, Feriha Ercan, Olgu Enis Tok, M. Ihsan Karaman. The impact of unilateral experimental rat varicocele model on testicular histopathology, Leydig cell counts, and intratesticular testosterone levels of both testes. EAU 8th South Eastern European Meeting, Sofia, 2012.

 • B5. Metin Öztürk, Orhan Koca, Oğuz Keleş, Seda Yılmaz, M. İhsan Karaman. Increased sperm DNA damage in experimental rat varicocele model and beneficial effect of varicocelectomy. EAU 8th South Eastern European Meeting, Sofia, 2012.

 • C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • C1. Cevdet Kaya, Orhan Koca, Muzaffer Oğuz Keleş, Gülhan Yılmaz, Metin Öztürk, Hüseyin Kanberoğlu, M. İhsan Karaman. 6 Yıllık Radikal Sistektomi Deneyimimiz. Marmara Medical Journal, 22(1):1-7, (2009).

 • C2. Muzaffer Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, Orhan Koca, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Pelin Demirtürk. Parsiyel Nefrektomi İle Tedavi Edilen Multiloküler Kistik Nefroma Olgusu: Bir Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi, 1(1):17-21, (2010).

 • C3. Mustafa Güneş, Muzaffer Oğuz Keleş, Orhan Koca, Ömer Yılmaz, Cevdet Kaya. Bilateral üreter obstrüksiyonunun nadir bir sebebi: Fibroepitelyal Polip. Marmara Medical Journal, 23(3):282-285, (2010).

 • C4. Mustafa Güneş, Muzaffer Oğuz Keleş, Metin Öztürk. Epiteloid Tip renal Anjiyomyolipom. Düzce Tıp Dergisi, 12(1):73-75,(2010).

 • C5. Orhan Koca, Metin Öztürk, Ali Murat Gökçe, M. Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, M.İhsan Karaman. Hekim Deneyiminin Komplet Transüretral Rezeksiyon Sonrası Nüks Üzerine Etkisi. Yeni Üroloji Dergisi, 6(3):25-28, (2011).

 • C6. Orhan Koca, M Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, Mehmet Akyüz, Cevdet Kaya, M İhsan Karaman. Distal Hipospadiaslı Olgularda Operasyonlarda Turnike Kullanımının Operasyonun Başarısı Üzerine Etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 37(4):331-334, (2011).

 • C7. Orhan Koca, Muzaffer Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, Metin Öztürk, Mehmet Akyüz, Muhammet İhsan Karaman. Benign Prostat Hiperplazisi Bulunan Hastalarda Nokturinin Desmopressin İle tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 38(1):29-31, (2012).

 • C8. Yiğit Akın, Aliseydi Bozkurt, Muzaffer Oğuz Keleş, Hakan Gülmez, Murat Şahin, Barış Nuhoğlu. Benign Prostat Hiperplazisinin Yeni Minimal İnvaziv Tedavi Seçeneği: prostat İçerisine Urolift© Uygulaması. Erken Dönem Sonuçları ile Türkiyeden İlk Vaka Serisi. (Jarem 2013;3:74-78). DOI: 10.5152/jarem.2013.19

 • C9. Aliseydi Bozkurt, Mehmet Karabakan, Muzaffer Oğuz Keleş, Savaş Gündoğan, Barış Nuhoğlu. An Iatrogenic Intravesical Foreign Body, a Piece of Foley Catheter: Case Report. (Jarem 2014).

 • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • D1. Orhan Koca, Mustafa Güneş, Muzaffer Oğuz Keleş, Metin Öztürk, Hüseyin Kanberoğlu, M. İhsan Karaman. 7 yıllık radikal sistektomi deneyimimiz. 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara (2009).

 • D2. Orhan Koca, Muzaffer Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, Metin Öztürk, Hüseyin Kanberoğlu, M. İhsan Karaman. Yüksek riskli olgularda radikal sistektomi, 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara (2009).

 • D3. Orhan Koca, Muzaffer Oğuz Keleş, Mustafa Güneş, Metin Öztürk, Mehmet Akyüz, M. İhsan Karaman. Benign prostat hiperplazisi bulunan hastalarda noktürinin desmopressin ile tedavisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul (2010).

 • D5. Mustafa Güneş, Ömer Yılmaz, Orhan Koca, Senad Kalkan, Muzaffer Oğuz Keleş, Mehmet Akyüz, M. İhsan Karaman. Transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisi sırasında ağrı ve rahatsızlığı azaltmak için intravenöz sedasyon ve periprostatik lokal anestezinin karşılaştırılması. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul (2010).

 • D6. Ahmet Öztürk, Muzaffer Oğuz Keleş, Etem Soyuçok. Lityumun Kronik Kullanımına Bağlı Gelişen Sekonder İnfertilite Olgusu: Bir Olgu Sunumu. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2013.

 • D7. Yiğit Akın, Aliseydi Bozkurt, Muzaffer Oğuz Keleş, Hakan Gülmez, Murat Şahin, BarışNuhoğlu. Benign Prostat Hiperplazisinin Yeni Minimal İnvaziv Tedavi Seçeneği: prostatİçerisine Urolift© Uygulaması. Büyük Üroloji Buluşması, Antalya, Kasım 2013. Video Sunumu.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME RANDEVUSU: Randevu almak istediğiniz GÜN ve SAATİ seçiniz.


 • A. D., Şanlıurfa

  Çok güzel dürüst ve kaliteli bir hoca. Her sıkıntıyı iğneden ipliğe detaylı bir şekilde anlatarak insanı aydınlatıyor. Çok memnun kaldım. İlgi ve alakasından dolayı takdir ve teşekkür ediyorum.

 • E. K., İstanbul

  Mükemmel bir hekim kendisi. Her konuda detaylı şekilde açıklama yapıyor, benim gibi sağlık konusunda kaygılı birine bile çok anlayışla yaklaşıyor.

 • H. A., Kırklareli

  Çok bilgili ve profesyonel bir hekim görüşmede son derece nazik, ilgili ve pozitif bir yaklaşım sergiliyor. Paranoyak bir hastanın bile içini rahatlatabilecek bir doktor. Memnun kaldım, Tavsiye ederim.

Bu sayfada doktorunuz hakkında randevu sonrası değerlendirme yapabilirsiniz. Doktorunuzla iletişime geçmek için web sitemizdeki ya da Android, iOS mobil uygulamalarımızdaki chat(mesajlaşma) özelliğini kullanabilirsiniz.

Yorum bırakınız:

Adınız ve soyadınız isteğe bağlı gösterilecektir.
E-posta adresiniz yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.
Telefon numaranız yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.