Hakkında

1980 yılında Manisa İli Kula İlçesi Sarnıç Köyünde doğdum. İlköğretimi Kula’da, ortaöğretimi İzmir’de ve Liseyi Konya’da tamamladım. 1997 yılında kazandığım GATA Tıp Fakültesini 2003 yılında tamamladım. 2004-2006 yılları arasında Eskişehir’de pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra GATA Üroloji ihtisasımı başlayıp 2011 yılında tamamlayarak üroloji uzmanı oldum. 2011-2012 arasında GATA ürolojide bir yıl uzman olarak görev yaptıktan sonra Eskişehir’e tayin oldum. Halen Eskişehir’de Üroloji Uzmanı olarak çalışmaktayım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Evliyim ve üç kız çocuğuna sahibim.

Bilinen Diller

 • Türkçe (Turkish) - Native

Eğitim Geçmişi

 • Mesane Tümörlü Hastalarda Fascin-1 ve Claudin-4 Ekspresyonunun Prognostik Önemi. Tez danışmanı: Prof. Dr. Serdar Göktaş, Prof. Dr. Mehmet Lütfü Tahmaz - Uzmanlık

 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji ABD - (2006-2011)

 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Stajyerlik Eğitimi ve Samsun Sahra Sıhhiye Okulu - (2003-2004)

 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi - (1997-2003)

 • Konya Meram Fen Lisesi - (1994-1997)

 • İzmir Bayraklı Mustafa Uygur Ortaokulu - (1992-1994)

 • Manisa Kula Ortaokulu - (1991-1992)

 • Manisa Kula Sarnıç Köyü İlkokulu - (1986-1991)

Çalışma Geçmişi

 • Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi (2016-)

 • Eskişehir Asker Hastanesi (2012-2016)

 • Hakkari Asker Hastanesi (2012, 3 ay)

 • GATA Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji ABD (2006-2012)

 • Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı Sağlık Amirliği (2004-2006)

Bölümler

 • Endoüroloji (TUR-Mesane Tümörü TUR-Prostat-Endoskopik Taş Cerrahisi)

 • Üroonkoloji (Böbrek-Üreter-Mesane-Prostat ve Testis Kanseri Cerrahisi)

 • Minimal İnvaziv Üroloji (Fleksıbl Üreterorenoskopi-Retrograd İntrarenal Cerrahi)

 • Androloji (Penil Kurvatür-Penil Protez-Varikosel Cerrahisi)

 • Pediatrik Üroloji (Hidrosel-İnmemiş Testis-Sünnet Cerrahisi)

 • Kadın Ürolojisi (İnkontinans-İnterstisyel Sistit Cerrahisi)

Bilimsel Çalışmalar

 • Hipospadiasın Tanım ve Sınıflandırması, Klinik Belirtiler ve Birlikte Olan Durumlar Z Demirer, Y Kibar Turk Urol Sem, 181-184

 • Aşırı aktif mesane hastalarının afektif mizaç özellikleri Z DEMİRER, A BOLU, A GÜRAĞAÇ Nöropsikiyatri Arşivi 2016,53 (3), 286-287

 • Inguino-Scrotal Fistula: A Rare Complication After Radical Orchiectomy for Testicular Tuberculosis Mimicking Testicular Cancer: Case Report AE COĞUPLUGİL, E AYDUR, E KOÇ, Z DEMİRER Turkiye Klinikleri J Urology 2015, 6 (2), 53-6

 • A Rare Case: Contralateral Testicular Seminoma Accompanied by Right Undescended Testicle and Right Inguinal Hernia with Ipsilateral Renal Agenesis and Seminal Vesicle Agenesis

 • Severe Left Ureterohydronephrosis Due to Giant Bladder Diverticulum in a Patient with Benign Prostatic Hyperplasia: Case Report Z DEMİRER, BF ALP, A GÜRAĞAÇ, HC IRKILATA, İ YILDIRIM Journal of Reconstructive Urology 2014, 5 (1), 9-14

 • The treatment of giant seminal vesicle cyst which accompanying ipsilateral renal agenesis with robot-assisted laparoscopic surgery BF ALP, Z DEMİRER, A GÜRAĞAÇ, Ş BAŞAL, K Kemal, İ YILDIRIM Gülhane Tip Dergisi 2015, 57 (3), 331

 • Robot Yardımlı Transmezokolik Laparoskopik Sağ Piyeloplasti Z DEMİRER, BF ALP, Ş BAŞAL, A GÜRAĞAÇ, S UĞUZ, E MALKOÇ, ... Journal of Reconstructive Urology 2015, 6 (2), 38-44

 • Mesane Kanserinde Lenfadenektomi Z DEMİRER, A GÜRAĞAÇ, İ YILDIRIM Türkiye Klinikleri Üroloji-Özel Konular 2014, 7 (3), 23-27

 • Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Üretraya Penetre Olan Yabancı Cismin Çıkarılması ve Üretra Darlığının Tedavisinde İnternal Üretrotomi ve Eksternal Üretroplasti Deneyimimiz İ YILDIRIM, BF ALP, A İSMAİLOV, Z DEMİRER, A GÜRAĞAÇ Journal of Reconstructive Urology 2013, 4 (2), 96-100

 • Küçük Böbrek Kitlelerinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Z DEMİRER, İ YILDIRIM Türkiye Klinikleri Üroloji-Özel Konular 6 (3), 46-53

 • An Extremely Rare Complication of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: Ureteral Rupture: Case Report Z DEMİRER, BF ALP, A GÜRAĞAÇ, S UĞUZ, E MALKOÇ Journal of Reconstructive Urology 2013, 4 (3), 137-140

 • SWL Tedavisi Sonrası Cilt Ülseri BF ALP, Z DEMİRER, S UĞUZ, A GÜRAĞAÇ, Ş BAŞAL Journal of Reconstructive Urology 2013, 4 (3), 141-143

 • ROBOT ASSISTED LAPAROSCOPIC SURGERY FOR SEMINAL VESICLE CYST S Basal, BF Alp, Z Demirer, A Guragac, K Kara, I Yildirim JOURNAL OF ENDOUROLOGY 2012, 26, A220-A221

 • OPEN ASSISTED LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN ADULTS: MUSCLE SPLITTING TECHNIQUE FOR EXTRACORPOREAL ANASTOMOSIS S Basal, BF Alp, Z Demirer, A Guragac, E Aydur, I Yildirim JOURNAL OF ENDOUROLOGY 2012, 26, A302-A303

 • TREATMENT OF STUCKED STONE IN A BROKEN BASKET CATHETER WITH PNEUMATIC LITHOTRIPTER BF Alp, A Guragac, Z Demirer, S Basal, E Aydur, I Yildirim JOURNAL OF ENDOUROLOGY 2012, 26, A273-A274

 • Interstitial pneumonia: A rare complication after intravesical Mitomycin-C treatment for bladder tumor The New Journal of Urology 2017, Volume 12, Issue 1, 44 - 47, 01.02.2017

 • Dirençli İdiopatik Aşırı Aktif Mesane ve Dirençli Nörojenik Detrüsör Aşırı Aktivitesi Tedavisinde Subürotelyal OnabotulinumtoksinA Enjeksiyonu: Literatür Derlemesi

 • İmpakte Distal Üreter Taşı ile Birlikte Ciddi Distal Üreter Darlığının Tedavisinde Endoskopik Distal Üreter İnsizyonu ve Lazer Litotripsi B Köprü, Z Demirer, HC Irkılata Endoüroloji Bülteni 2014;7:106-108 DOI: 10.5350/ENDO2014070214

 • The neutrophil-to-lymphocyte ratio in clinical practice. Gürağaç A, Demirer Z.Can Urol Assoc J. 2016 Mar-Apr;10(3-4):141. doi: 10.5489/cuaj.3587. PMID: 26307075.

 • The lymphocyte-monocyte ratio in clinical practice. Balta S, Demırer Z, Aparci M, Yildirim AO, Ozturk C.J Clin Pathol. 2016 Jan;69(1):88-9. doi: 10.1136/jclinpath-2015-203233. Epub 2015 Aug 25. PMID: 27217863.

 • Predictive value of neutrophil-lymphocyte ratio in non-muscle-invasive bladder cancer. Demirer Z, Uslu AU.Urol Oncol. 2016 Jan;34(1):1-2. doi: 10.1016/j.urolonc.2015.09.006. Epub 2015 Nov 6.PMID: 26548983.

 • The relation between lymphocyte-monocyte ratio and renal cell carcinoma. Balta S, Demirer Z, Aparci M, Demirkol S, Ozturk C.Urol Oncol. 2015 Oct;33(10):421. doi: 10.1016/j.urolonc.2015.05.004. Epub 2015 Jun 2.PMID: 26048105.

 • Predictive value of neutrophil-lymphocyte ratio in renal cancer. Uslu AU, Demirer Z, Aydogmus Y.World J Urol. 2016 Dec;34(12):1701-1702. doi: 10.1007/s00345-016-1851-1. Epub 2016 May 19.

 • Medical ozone therapy reduces shock wave therapy-induced renal injury. Uğuz S, Demirer Z, Uysal B, Alp BF, Malkoc E, Guragac A, Turker T, Ateş F, Karademir K, Ozcan A, Yildirim I, Korkmaz A, Guven A. Ren Fail. 2016 Jul;38(6):974-81. doi: 10.3109/0886022X.2016.1172941. Epub 2016 Apr 20.PMID: 27099130

 • The relationship between inflammation and mean platelet volume in varicocele pathophysiology.

 • Demirer Z, Karademir I, Uslu AU, Güragac A, Aksu Y.Rev Int Androl. 2018 Oct-Dec;16(4):137-142. doi: 10.1016/j.androl.2017.06.005. Epub 2017 Oct 17. PMID: 30286867.

 • RE: Ultrasonic Measurement of Testicular Tumors and the Correlation with Pathologic Specimen Sizes. I Karademir, Z Demirer, S Karademir, Y Bozkurt, A Guragac International braz j urol 2016, 42, 172-173.

 • Congenital anterior urethral diverticulum presenting as a scrotal mass in a two-year-old child. Gürağaç A, Irkilata HC, Yunusov N, Demirer Z. Can Urol Assoc J. 2016 Nov-Dec;10(11-12):E395-E397. doi: 10.5489/cuaj.3724. Epub 2016 Nov 10.PMID: 28096926.

 • Standard surgical approach of testis-sparing surgery for testicular tumour with benign or malignant tendency. Guragac A, Demirer Z.Can Urol Assoc J. 2016 Jan-Feb;10(1-2):66-7. doi: 10.5489/cuaj.3565. PMID: 26977210.

 • Testis-Sparing Surgery in Small Testicular Masses Not Suspected to Be Malignant. Ates F, Malkoc E, Zor M, Demirer Z, Alp BF, Basal S, Guragac A, Yildirim I.Clin Genitourin Cancer. 2016 Feb;14(1):e49-53. doi: 10.1016/j.clgc.2015.07.016. Epub 2015 Aug 7.PMID: 26411594.

 • A rare case of penis agenesis (Aphallia) with associated multiple urogenital anomalies. Demirer Z, Aip BF, Uguz S, Guragac A, Irkilata HC.Int J Surg Case Rep. 2015;15:10-2. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.08.004. Epub 2015 Aug 10. PMID: 26298242

 • Re: Ozkan et al: Depression and Sexual Dysfunction in Turkish Men Diagnosed With Infertility (Urology 2015;85:1389-1393). Pan E, Demirer Z, Gürağaç A, Kose S.Urology. 2016 Jul;93:226-7. doi: 10.1016/j.urology.2016.02.020. Epub 2016 Mar 21. PMID: 2701219.

 • General Approach and Attitudes Toward Male Genitourinary Lichen Sclerosus Among Members of the American Urological Association. Yildiz H, Demirer Z.Urology. 2016 Jul;93:227-8. doi: 10.1016/j.urology.2016.03.039. Epub 2016 Apr 4. PMID: 27058687.

 • The Prevalence of Penile Pearly Papules among Young Men. Yildiz H, Demirer Z, Ozmen I.Acta Dermatovenerol Croat. 2017 Apr;25(1):46-49. PMID: 28511750.

 • Affective Temperament Profiles of Overactive Bladder Patients. Demirer Z, Bolu A, Gürağaç A.Noro Psikiyatr Ars. 2016 Sep;53(3):286-287. doi: 10.5152/npa.2015.10288. Epub 2016 Sep 1. PMID: 28360799

 • More work needed in examining the relationship between mean platelet volume and inflammation in varicocele pathophysiology. Demirer Z, Uslu AU.Can Urol Assoc J. 2015 Sep-Oct;9(9-10):E639. doi: 10.5489/cuaj.3114. Epub 2015 Sep 9. PMID: 26425228.

 • Letter to the editor: predictive value of the neutrophil-lymphocyte ratio and mean platelet volume in testicular torsion. Demirer Z, Uslu AU, Balta S.Korean J Urol. 2015 Aug;56(8):601-2. doi: 10.4111/kju.2015.56.8.601. PMID: 26279830.

 • Inhibition of inducible nitric oxide synthase prevents shock wave therapy induced renal injury. Alp BF, Malkoc E, Demirer Z, Guragac A, Turker T, Altayli E, Ozcan A, Uysal B, Topal T, Akgul EO, Yildirim I, Guven A.Ren Fail. 2014 Jun;36(5):774-80. doi: 10.3109/0886022X.2014.884396. Epub 2014 Feb 10. PMID: 24512212.

 • RE: White blood cell counts and neutrophil to lymphocyte ratio in the diagnosis of testicular cancer: a simple secondary serum tumor marker. Demirer Z, Güragac A, Uguz S, Uslu AU, Zor M.Int Braz J Urol. 2016 Nov-Dec;42(6):1251-1252. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0319. PMID: 27813388

 • Persistent Mullerian duct syndrome with transverse testicular ectopia and seminoma. Alp BF, Demirer Z, Gürağaç A, Babacan O, Sarı E, Sarı S, Yavan I.Int Urol Nephrol. 2014 Aug;46(8):1557-62. doi: 10.1007/s11255-014-0667-4. Epub 2014 Feb 20.PMID: 24554220.

 • Severe lower urinary tract symptoms due to anteriorly located midline prostatic cyst arising from the bladder neck in a young male: case report. Gürağaç A, Demirer Z, Alp BF, Aydur E.Sao Paulo Med J. 2016 Sep 26:0. doi: 10.1590/1516-3180.2016.0056280516. Online ahead of print.PMID: 27680216.

 • Bilateral renal metastasis of an inguinal malignant solitary fibrous tumor, 9 years after primary surgical treatment. Demirer Z, Zor M, Kurt B, Bozkurt Y, Yildirim I.Med Princ Pract. 2012;21(6):585-7. doi: 10.1159/000339923. Epub 2012 Aug 8.PMID: 22890367.

 • Efficacy of poly(adenosine diphosphate-ribose) polymerase inhibition in extracorporeal shock wave-induced renal injury. Malkoc E, Alp BF, Demirer Z, Guragac A, Dursun F, Ates F, Yildirim I, Yuksel R, Uysal B, Topal T, Kurt YG, Ozcan A, Guven A.Ren Fail. 2014 Nov;36(10):1564-9. doi: 10.3109/0886022X.2014.962423. Epub 2014 Sep 19.PMID: 25238491.

 • Evaluation of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of radiation-induced hemorrhagic cystitis. H Yildiz, E Ercan, Z Demirer Urology 2016 Oct;96:178.doi: 10.1016/j.urology.2016.05.063. Epub 2016 Jun 27. PMID: 27364865.

 • A rare cause of infertility: intratesticular varicocele associated with ipsilateral extratesticular varicocele. I Karademir, Z Demirer, A Gürağaç Andrologia 2016, 48 (2), 235-237.

 • Bilateral polyorchidism with ipsilateral two undescended testes: a rare congenital anomaly. S Uğuz, A Gürağaç, Z Demirer, S Yilmaz, E Aydur Andrologia 49 (4), e12643.

 • A rare case of bilaterale ureterohydronephrosis due to cystitis cystica Et glandularis and review of the literature. Z Demirer, A Guragac, B Kopru, BF Alp, I Yıldırım Clin Med Rev Case Rep 2016 (2) ,061.

 • 11 The role of post-void residual urine measurement in determining the treatment in women with lower urinary tract dysfunction. AE Coguplugil, B Seckin, E Aydur, Z Demirer European Urology Supplements 2015, 3 (14), e1109, e1109a.

 • 145 Relationship between mean platelet volume and varicocele Z Demirer, I Karademir, AU Uslu, A Güragac. European Urology Supplements 2015, 8 (14), e1431.

 • 131 Congenital anterior urethral diverticulum presenting as a scrotal mass in children. H. C. Irkilata, A Güragac, N Yunusov, Z Demirer European Urology Supplements 2015, 8 (14), e1427.

 • S283: Development of inguino-scrotal fistula after radical orchiectomy for testicular tuberculosis mimicking testicular cancer. A, E Coguplugil, E Aydur, E Koc, Z Demirer European Urology Supplements 7 (13), e1596.

 • Evaluation of erectile function after hyperbaric oxygen therapy in patients with diabetic foot ulcer. K Şimşek, HC Irkılata, AA Sancaktutar, Z Demirer, H Ay, İ Yıldırım, Journal of Sexual Medicine 2010, 7:434-434.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME RANDEVUSU: Randevu almak istediğiniz GÜN ve SAATİ seçiniz.


Bu sayfada doktorunuz hakkında randevu sonrası değerlendirme yapabilirsiniz. Doktorunuzla iletişime geçmek için web sitemizdeki ya da Android, iOS mobil uygulamalarımızdaki chat(mesajlaşma) özelliğini kullanabilirsiniz.

Yorum bırakınız:

Adınız ve soyadınız isteğe bağlı gösterilecektir.
E-posta adresiniz yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.
Telefon numaranız yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.