Canlı Destek
ÇOCUĞUMUN KALP HASTALIĞI OLABİLİR Mİ?

ÇOCUĞUMUN KALP HASTALIĞI OLABİLİR Mİ?

Kalp hastalıkları genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, çocuk ve gençlerde azımsanmayacak kadar fazla görülüyor. Kalp hastalığı şüphesi olan çocukların ebeveynleri tarafından iyi gözlenmeli çünkü bu çocukların kalp hastalıklarının erken teşhisi hayati önem arz ekmektedir.

Şu belirtileri gözden kaçırılmamalı ve dikkate alınmalıdır!!!

 1. Emerken çabuk yorulma ve emerken fazla terleme
 2. Hızlı ve zorlu nefes alıp verme
 3. Morarma
 4. Kalp atımının aşırı hızlı, aşırı yavaş veya düzensiz olması
 5. Hekim tarafından kalpte üfürüm duyulması
 6. Göğüs ağrısı
 7. Çarpıntı
 8. Bayılma
 9. Büyüme gelişme geriliği
 10. Efor ve günlük aktiviteler esnasında çabuk yorulma
 11. Aşırı halsizlik
 12. Eklem ağrısı ve eklemlerde şişlik

Bu belirtilere sahip olan çocuklar mutlaka çocuk kardiyolojisine götürülüp ayrıntılı muayeneleri yapılmalı. Bu hastalara elektrokardiyografi (EKG) çekilmeli, ekokardiyografi (EKO) yapılmalı, duruma göre efor testi, ritim holter ve bazı kan testleri yapılarak kalp hastalığın olup olmadığı tespit edilmelidir. Erken tanı hayat kurtarır…

Çocuklarda Kalp Üfürümü Kalp Hastalıkların Bir Belirtisi Olabilir Mi?

Üfürüm doktorun kalbi steteskop ile dinlerken fark ettiği, kalbin olağan sesi arasında var olan ve üflemeyi andıran seslerden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Masum ve patolojik (kalp hastalığı göstergesi) üfürüm olmak üzere iki tipi vardır. Masum üfürümde duyulan ses hafif şiddettedir. Bunun sebebi çocuklarda göğüs duvarının yetişkinlere göre daha ince olmasıdır. Çocuk büyüdükçe bu duvar kalınlaşır ve üfürüm sesi duyulmaz olur. Hastalık göstergesi olan üfürüm ise kalpte bulunan deliklerden, kalp damarlarında olan darlıklar, kalp kapaklarındaki kaçaklardan gibi kalp bozukluklardan kaynaklanır. Kalpte yer alan üfürümün tipi, uzman hekim tarafından fark edilebilir ancak bazen bu ayırımı net yapmak mümkün olmayabilir. Üfürüm duyulması ve masum ile patolojik üfürüm ayırımının net yapılamaması durumunda EKO dediğimiz KALP EKOKARDİYOGRAFİ ile kalbin incelenmesi mutlaka yapılmalıdır.

Çocuklarda morarma kalp hastalığının bir belirtisidir.

Çocuklarda morarma bazen doğuştan kalp hastalığın ilk belirtisi olabilir. 

Bebeklerde özellikle ağlarken ve emerken oluşan morarma, erken yorulma, nefes darlığı, aşırı terleme gibi şikayetler kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir.

Daha büyük çocuklarda özellikle dudakların, tırnakların mor olması, nefes darlığı, çabuk yorulma, aşırı terleme nefes darlığı şikayetleri kalp hastalığın belirtileri arasındadır.  

Bazen bu belirtiler olmadan çocuğun sadece sık sık zatüre ve bronşit olması, kilo almaması da kalp hastalığın öncü belirtileri olabilir. 

Bu şikayetleri olan her çocuğun mutlaka kalp hastalıkları açısından kontrol edilmeli, EKG dediğimiz ELEKTROKARDİYOGRAFİSİ, kalp ultrasonu olarak bilinen EKO dediğimiz kalp EKOKARDİYOGRAFİSİ çekilmeli. Bazen bu konuda yapılan ufak ihmaller ileride telafi mümkün olmayan problemlere sebebiyet verebilmektedir.

Çocuklarda çarpıntı veya ritim bozukluğu ani ölüme sebep olabilir.

Çarpıntı kalp atışlarının hızlı olması veya kişi tarafından sert hissedilmesidir. Çocuklarda çarpıntı oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle ateşli hastalıklar sırasında, heyecan durumunda, kansızlık durumunda kalp atışları normalden daha hızlı olur. Eğer çocukta bu gibi faktörler yok iken aniden kalp atışlarında hızlanma oluyorsa altta ritim problemi olma ihtimali yüksektir.

Durup dururken bayılan, dudağında morarması olan, göğüs ağrısı olan ve ailesinde ritim problemi olan çocukların mutlaka çocuk kalp hekimine görünmelerinde ve kalp check up’ı yaptırmalarında fayda vardır. Bu sebeple çarpıntısı olan her çocuğun mutlaka çocuk kardiyoloji tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Göğüs ağrısı çocuklarda kalp hastalığının bir göstergesi olabilir

Çocuklarda görülen göğüs ağrılarının nedenlerin bir kısmı kalpten kaynaklanırken bir kısmı ise kalp dışı nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Kalbe ait nedenler çocuklarda göğüs ağrısının en korkutucu nedenidir. Kalbe ait nedenler arasında kalp zarının iltihabı (perikardit), kalp kasının iltihabı (miyokardit), kalbi besleyen damarların spazmı, kalp kasının kalınlaşması (hipertrofik kardiyomiyopati), şah damarı kapağının darlığı (aort darlığı), kalp kapakların çökmesi (mitral valf prolabsusu) ve  ritim bozuklukları  gibi hastalıklar sayılabilir. 

Özellikler göğüs ağrısı olan çocukta ağrı, sıkıştırıcı tarzda oluyorsa, egzersizle ortaya çıkıyorsa, ağrı göğsün sol tarafına ve kola doğru yayılıyorsa, hastada fenalık ve bayılma hissi, çarpıntı ve  terleme, solukluk gibi şikayetlere sebep oluyorsa özellikle kalbe ait nedenler düşünülmeli ve ağrı ciddiye alınmalıdır.

Çocuklarda göğüs ağrısı nadiren kalbe ait nedene bağlı olarak ortaya çıksa da her vaka mutlaka ciddiye alınmalı ve doktora götürülüp ayrıntılı bir kardiyolojik muayenesi yaptırılmalıdır.

Bu hastaların, EKG dediğimiz ELEKTROKARDİYOGRAFİSİ, kalp ultrasonu olarak bilinen  EKO dediğimiz kalp EKOKARDİYOGRAFİSİ çekilmeli gerekirse kan tetkikleri yapılmalı ve ritim problemi şüphesi olanlarında ritim EKG holter kalp ritmi kontrol edilmelidir. Erken tanı hayat kurtarır…

Erişkinlerde göğüs ağrısı çoğu zaman kalbe ait nedenlerle ortaya çıkarken, çocuklarda ve ergenlerde görülen göğüs ağrılarının nedeni çoğu zaman kalp dışıdır. Çocuklardaki göğüs ağrısının çoğu kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyor olmasına rağmen bu durum genellikle hem aile hem de çocukta şiddetli endişe yaratarak, çocuk ve ailenin hayat kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü çocuklardaki göğüs ağrısı durumu hemen ani ölüm olasılığını ailelerin aklına getirmektedir.  

Çocukluk yaş grubunda göğüs ağrısı en sık 11-13 yaşlarda görülür. Daha erken yaşlarda görülen göğüs ağrıları genellikle organik nedenlere bağlıdır. 

Yapılan çalışmalarda, çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının %95’inin kalp dışı nedenlerden kaynaklandığı, ancak %5 oranında da kalp hastalıklarına bağlı geliştiğini gösteriyor. Göğüs ağrısını kabaca sınıflandıracak olur isek, idiyopatik göğüs ağrısı, kalp dışı göğüs ağrısı nedenleri ve kalp nedenli göğüs ağrısı olarak ayırabiliriz. 

1-İdiyopatik göğüs ağrısı: Kalp dışı nedenler arasında ilk sırada idiyopatik göğüs ağrıları yer alır. Fizik muayenede hiçbir patoloji yoktur. Ağrı birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Ağrı keskin karakterde olup bıçak saplar gibidir. Kısa süre devam eder, egzersizle ilişkisi yoktur. Ataklar şeklinde görülür. Basit ağrı kesiciler kullanılır.

Kas ve iskelet sistemine ilişkin nedenlerle de çocuklarda sıklıkla göğüs ağrısı ortaya çıkar. Bu ağrılar egzersiz sonrası ya da yük kaldırma sonrası gelişir. Bazı pozisyonlarla, aktivite ve derin nefes alma ile artar.  Ağrı göğsün tek tarafında ve bastırmakla artıyor ve nefes almakta güçlük oluyorsa kaburga iltihabı düşünülmelidir. “Kayan Kaburga Sendromu” olarak bilinen kaburga  anomalileri de çocuklarda göğüs ağrısı nedenidir. “Göğüste yalancı ağrı sendromu” olarak bilinen klnik tabloda da kalp üzerinde şiddetli ağrı hissedilir. Genellikle ağrı istirahat sırasında hissedilir. Birkaç dakika sürer ve derin solunumla artar. Hasta ağrıyı azaltmak için dik pozisyonda oturmayı yeğler.

Reflü, gastrit, beslenme sorunları gibi Gastrointestinal sisteme ilişkin sorunlar göğüs ağrılarına yol açar. Zatürre, plörezi, astım atakları gibi solunum sistemine ait hastalıklar nedeniyle de göğüs ağrıları oluşabilir.

Adolesanlarda yaklaşık % 10-20 civarında görülen göğüs ağrıları ise psikojeniktir. Kızlarda daha sık görülür. Göğüs ağrısına baş ağrısı ve karın ağrısı eşlik edebilir. Hiperventilasyon sendromu, panik atak ve depresyon da psikojenik göğüs ağrılarına neden olabilir. Bu hastalarda fizik muayene tamamen normaldir.

Kalbe ait nedenler çocuklarda göğüs ağrısının en korkutucu nedeni olmakla birlikte ancak %5 oranında görülür. Kalbe ait nedenler arasında perikardit, miyokardit, koroner arter spazmıkoroner arter anomalileri, hipertrofik kardiyomiyopatiaort darlığımitral kapak çökmesi, ritim sorunları, vaskülit, Marfan sendromu gibi bazı kollagen doku hastalıkları, vb sayılabilir. Bu çocuklarda göğüs ağrısının yeri tam tarif edilemiyorsa, ezici tarzda olduğu bildiriliyorsa, özellikle egzersizle ortaya çıkıyorsa, ağrı göğsün sol tarafına ve kola doğru yayılıyorsa, hastada fenalık ve bayılma hissi, çarpıntı ve solunum sıkıntısı, terleme, solukluk gibi şikayetler de varsa kalbe ait nedenler düşünülmelidir. Özellikle çocukta bilinen bir kalp hastalığı veya kalp ameliyatı öyküsü ve/veya ailede koroner kalp hastalığı ve buna bağlı 40 yaştan önce ölüm öyküsü varlığı araştırılmalıdır.

Göğüs ağrısı yakınması olan çocuk mutlaka doktora götürülüp fizik muayenesi yaptırılmalıdır. Organik bir hastalığı düşündürmeyen hastalarda ayrıntılı tetkik yapılmasına gerek yoktur. Hastanın ve ailesinin kuşkularının giderilmesi tedavinin esasını oluşturur. Ağrının tekrarlayabileceği konusunda aileye bilgi verilmeli, bu nedenle hasta izlenmelidir.

Çocuk doktoru gerekli görürse hastayı çocuk kardiyoloğuna gönderir. Çocuk kardiyoloğu tarafından ayrıntılı bir kardiyolojik muayene yapıldıktan sonra öncelikle elektrokardiyografisi çekilir. Lüzum görülürse ekokardiyografi yapılır. Duruma göre efor testi, ritim holter ve bazı kan testleri yapılarak göğüs ağrısına yol açan gerçek kardiyak neden saptanmaya çalışılır. Neden saptandıktan sonra da acilen nedene yönelik tedavi uygulanır.