İdeal Kütle Hesaplama

İnsanların dış görünüşünü etkileyen en önemli sebep, gereğinden fazla enerji alınması sonucu oluşan kilodur. İnsanların dış görünüşlerinin bir estetik oran üzerine olmasından dolayı, ideal kütle hesaplaması geliştirilmiştir. Bu ideal kütle hesaplaması kişinin sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yüksek kütle oranına sahip insanların yüksek yağ oranı olduğu, düşük kütle oranına sahip insanlarında düşük yağ oranına sahip olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı insanlar ise belirli bir yağ oranı arasında olmaları gerekmektedir. Bilimsel olarak erkeklerdeki kas oranın çok olması ve kadınlarda yağ dokusunun fazla olması, bu yağ oranlarının erkeklerde ve kadınlarda farklı oran aralıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Buna vücut kitle indeksi (VKİ) denmektedir.

 

VKİ= Vücut ağırlığı (Kg) / Boy ölçüsü (m2)

 

VKİ Sonuçlarının Değerlendirme Tablosu

18,5 kg/m²

altındaki sonuçlar için

İdeal kilo altında

18,5 kg/m² ila 24,9 kg/m²

arasındaki sonuçlar için

İdeal kiloda

25 kg/m² ila 29,9 kg/m²

arasındaki sonuçlar için

İdeal kilonun üstü

30 kg/m² ila 39,9 kg/m²

arasındaki sonuçlar için

İdeal kilonun aşırı üstü (Obez)

40 kg/m²

üzerindeki sonuçlar için

İdeal kilonun çok üstünde (Morbid obez)